Izvor: Oslobođenje

Pomoć malim firmama pogođenim Covidom

23/06/2021

Mnoge firme u Federaciji BiH suočavaju se sa raznim problemima u poslovanju usljed djelovanja pandemije koronavirusa, zbog čega su im pored pomoći domaćih institucija potrebna i sredstva međunarodnih finansijskih institucija. U tom smislu, pozitivne vijesti stižu iz Razvojne banke Federacije BiH, koja će u narednom periodu provoditi Projekat podrške firmama u FBiH namijenjen podršci oporavku preduzeća pogođenih ekonomskim utjecajem pandemije Covid-19.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Projekt je uspostavljen i implementiran kroz kreditni aranžman BiH sa Svjetskom bankom – Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Vrijednost projekta je 56 miliona eura, od čega ukupna odobrena sredstva za FBiH iznose 33.600.000 eura. Dr. Semir Fejzić, predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH, kaže za Oslobođenje da je rezultat napornog rada to što je Razvojna banka FBiH prvi put ispunila kriterije prihvatljivosti u skladu sa Operativnim politikama Svjetske banke i prvi put radi implementaciju projekta Svjetske banke, na što je, kako kaže, posebno ponosan.

– Kriteriji za prihvatljivost odnosili su se na osnivanje banke, vlasništvo, rad, upravljanje i rukovođenje u skladu sa primjenjivim zakonima i propisima, adekvatnost kapitala, adekvatnu likvidnost, profitabilnost i prihvatljiv profil rizika, politike i funkcije upravljanja svim tipovima finansijskih rizika, adekvatan kvalitet portfolija, adekvatne interne revizije i kontrole te adekvatne rukovodne informacione sisteme, pojašnjava Fejzić.

Nadalje, Fejzić ističe da se projekat sastoji od dvije komponente.

– Komponenta 1 – kreditna linija namijenjena osiguravanju supsidijarnog finansiranja za odabrane finansijske institucije koje sudjeluju u provedbi Projekta (komercijalne banke, mikrokreditne organizacije i lizing kompanije), a koje će osigurati podzajmove za prihvatljive korisnike, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća (teško pogođena preduzeća, suočena sa padom bruto prometa/prometa od najmanje 20 procenata u drugom kvartalu 2020. godine u odnosu na drugi kvartal 2019, te nedovoljno zadovoljena mikro, mala i srednja preduzeća, to jeste preduzeća koja uključuju žene, novoosnovana preduzeća i preduzeća u nerazvijenim područjima, koja se obično doživljavaju kao preduzeća visokog rizika). Komponenta 2 je jačanje institucionalnog i programskog okvira za podršku oporavku preduzeća kroz uvjete zasnovane na učinku, gdje su osigurana odgovarajuća sredstva za podršku Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta FBiH i Ministarstvu ekonomije i preduzetništva RS-a, kaže Fejzić.

Našeg sagovornika pitamo kada se može očekivati da novac bude na raspolaganju privrednicima.

EKOLOŠKE POLITIKE

– U narednom periodu očekujemo objavu Odluke o zaduženju Federacije u Službenim novinama te potpisivanje ugovora sa Ministarstvom finansija FBiH. Imajući u vidu potrebu da se projekat što prije pripremi kako bi se zainteresiranim poslovnim subjektima stavila na raspolaganje sredstva, činjenica da se Svjetska banka mora složiti s odabirom finansijskih posrednika za provedbu projekta i specifičnostima projekta vezanim za ekološke i socijalne politike, Razvojna banka FBiH je pozvala sve zainteresirane banke, mikrokreditna društva i lizing kompanije koje posluju na teritoriji Federacije BiH da se upoznaju sa sadržajem projekta, kako bismo što lakše i blagovremeno završili proceduru izbora finansijskih posrednika i zajednički se pripremili za punu efektivnost projekta, zaključuje Fejzić.

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/pomoc-malim-firmama-pogodenim-covidom-661540

Podijelite objavu, izaberite platformu!