Izvor: Agrosavjet.com

Osigurano dodatnih 9 mil KM za podršku poljoprivredi u FBiH

17/04/2020

U cilju realizacije dijela Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu, u prostorijama Razvojne banke FBiH potpisan je Protokol o suradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojeg zastupa ministar Šemsudin Dedić i Razvojne banke FBiH koju zastupa v.d. predsjednik Uprave Semir Fejzić.

Za realizaciju potpisanih dokumenata, FMPViŠ i Razvojna banka Federacije BiH osigurali su sredstva u ukupnom iznosu 9 mil KM, i to 3 mil KM FMPViŠ i 6 mil KM Razvojna banka Federacije BiH.

Protokolom o suradnji je definiran način realizacije dijela Programa FMVPiŠ, a koji se odnosi na Podršku investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije realizirane u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH.

U skladu s potpisanim Protokolom o suradnji i Ugovorom o namjenskom depozitu, osnovna načela suradnje u realizaciji investicijskih ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije krajnjih korisnika sredstava, realizirat će se na principu: 25% grant sredstva FMPViŠ, 25% vlastita sredstva korisnika sredstava i 50% kreditna sredstva Razvojne banke Federacije BiH, prenosi Caportal.net.

U skladu s potpisanim dokumentima, korisnik će sredstva kredita i grant sredstva moći koristiti za: investicije u poljoprivredne strojeve, opremu i priključne uredaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, sufinanciranje visoko kvalitetne rasplodne stoke, investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, investicije u podizanje višegodišnjih nasada, te potporu za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda.

https://agrosavjet.com/osigurano-dodatnih-9-mil-km-za-podrsku-poljoprivredi-u-fbih/

Podijelite objavu, izaberite platformu!