Omogućeni beskamatni krediti za finansiranje projekata iz oblasti turizma u FBiH

20/12/2023

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala je Protokol o saradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita sa vršiocem dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH Borislavom Trlinom.
Tim su činom privrednicima omogućeni beskamatni krediti za finansiranje projekata iz oblasti turizma.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu izdvojilo 1.000.000 KM za namjenu subvencioniranja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva i kamate odobrene iz Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora Razvojne banke FBiH.

“Na ovaj način novim korisnicima omogućeno je korištenje kreditnih sredstava za finansiranje projekata iz oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, uz subvencioniranje kamate od strane Ministarstva u visini 2,50 posto za sve vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva u stopostotnom iznosu”, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da Federalno ministarstvo intenzivno radi na projektima koji doprinose razvoju turizma.

“Uspostavljanjem beskamatne kreditne linije s Razvojnom bankom FBiH razvijamo turistički sektor u Federaciji BiH. Realizacija ove kreditne linije rezultirat će zamahom u razvoju i modernizaciji turističkih kapaciteta” istaknuto je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Podijelite objavu, izaberite platformu!