Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju nekretnina

22/11/2023

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

O G L A S

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju nekretnina

 

1. Motel Bistrica i zemljište u opštini Maglaj (površina 12098 m2)

Adresa: Opština Maglaj, uz magistralni put Maglaj-Doboj, Moševac bb.

Predmet prodaje su nekretnine upisane u ZK ul. broj 881 KO SP Moševac, k.č. broj 1450/1 Motel Bistrica u naravi Poslovna zgrada u privredi površine 1382 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 7.362 m2, k.č. 1450/2 Motel Bistrica u naravi Pašnjak 5. klase površine 2794 m2, k.č. 1449/2 Bistrica ostalo neplodno zemljište ukupne površine 449 m2 i k.č. 1428/2 Rudine, Pašnjak 5. klase površine 111 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena iznosi: 1.079.525,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • ponuđač u svojoj ponudi navodi rok/dinamiku isplate ponuđene kupoprodajne cijene, koji ne može biti duži od 31.12.2023. godine;
 • za učešće u prodaji obavezna je uplata u iznosu 10.000,00 KM na transakcijski račun Razvojne banke Federacije BiH broj 1950010000001586 sa naznakom „uplata za učešće u kupovini Motela Bistrica“. Ponuđač je obavezan da uz dostavu ponude dostavi i dokaz o uplati, a ukoliko izostane dokaz o uplati ponude se neće razmatrati;
 • za dva najpovoljnija ponuđača Razvojna banka Federacije BiH zadržava uplaćeni iznos od 10.000,00 KM do okončanja prodaje;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • ponuđač sa kojim Razvojna banka Federacije BiH zaključi Ugovor o kupoprodaji, plaća kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćenih sredstva za učešće u prodaji tj, umanjenu za 10.000,00 KM;
 • ukoliko najpovoljini ponuđač – kupac u roku od 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude ne zaključi Ugovor o kupoprodaji, Razvojna banka Federacije BiH zadržava uplaćena sredstva u iznosu 10.000,00 KM i ugovor zaključuje sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem (u slučaju da i ovaj ponuđač u roku od 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude ne zaključi Ugovor o kupoprodaji, Razvojna banka Federacije BiH će također zadržati uplaćena sredstva u iznosu 10.000,00 KM);
 • ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena sredstva će se vratiti na račun ponuđača sa kojeg su sredstva uplaćena, u roku od tri dana od slanja obavijesti o neprihvatanju ponuda;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

2. Gospodarska zgrada i zemljište u mjestu Vrpolje, opština Posušje (zgrada površine 570 m2 i dvorište površine 2388 m2)

Adresa: mjesto Vrpolje, zaseok Tokići

Predmet prodaje je nekretnina upisana u ZK ul. slovo “R” KO Vrpolje, označena kao k.č. 1972, Donji Brig, gospodarska zgrada površine 570 m2 i zgradno dvorište površine 2388 m2, sveukupno 2958 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena iznosi: 116.733,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

3. Poslovno-proizvodni objekat i zemljište u Blatnici kod Čitluka (hala 1, hala 2, upravna
zgrada i parking prostor), površine 1.249 m2

Adresa: Blatnica, Čitluk

Predmet prodaje je nekretnina upisana u ZK izvadak broj 595 KO SP_ Blatnica, označena kao k.č.broj 542/115, u naravi «Grmina» pašnjak i kuća površine 1.249 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena iznosi: 84.458,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

4. Kuća i zemljište ukupne površine 3307 m2 u mjestu Kulaši kod Prnjavora

Adresa: Kulaši kod Prnjavora

Predmet prodaje je nekretnina –  zemljište i kuća, upisane u  “A ” listu ZK  izvadak  broj 17 KO Kulaši, označena kao k.č.broj 211/31 “Pavlova njiva”, kuća, zgrada, dvorište, njiva, ukupne površine 3.307 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena iznosi: 36.417,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

5. Zemljište, štala i sjenik ukupne površine 1329 m2 u naselju Vir u opštini Posušje

Adresa: Vir, Općina Posušje

Predmet prodaje su nekretnine upisane u ZK uložak broj 416 K.O. Vir u A I popisnom listu, označene kao k.č. 1191/1 zv. „Mali Mečat“ površine 1329 m2; Oranica/Njiva 5. klase površine 645 m2, Dvorište površine 500 m2, Kuća i zgrada površine 184 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena iznosi: 60.860,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

6. Objekat i zemljište ukupne površine 500 m2 u mjestu Orašac na Vran planini, u opštini Prozor Rama

Adresa: Vran planina, Orašac

Predmet prodaje je nekretnina upisana u korist Razvojne banke Federacije BiH u PL br. 567 KO Proslap, označena kao k.č. 13/244 zv. “Guvno” pilana (zgrada) površine 170 m2 i dvorište površine 330 m2.

Najniža cijena iznosi: 12.172,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava iz posjedovnog lista za nekretninu izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

7. Proizvodni objekat-radionica i zemljište ukupne površine 599 m2 u širem krugu Živinica

Adresa: Kovači, Stara cesta (Bare 9).

Predmet prodaje je nekretnina upisana u ZK ul broj 1791 KO Kovači, k.č.408/4 Umljenice: Poslovna zgrada u privredi površine 189 m2 i dvorište površine 410 m2, u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1. Pristupni put do predmetne nekretnine nije u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH.

Najniža cijena iznosi: 17.660,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

8. Zemljište ukupne površine 1130 m2 na području opštine Zenica, KO SP_STRANJANI

Adresa: Zaholje- Strnokosi

Predmet prodaje je nekretnina – upisana u ZK uložak broj 174 KO SP_STRANJANI, označena kao k.č. 978/7 Voćnjak Dol površine 1130 m2 (po novom premjeru k.č. 2705 upisana u PL 762), u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena iznosi: 3.040,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

9. Zemljište površine 3136 m2 i površine 3789 m2 u Umoljanima, općina Trnovo   

Predmet prodaje su dvije parcele – zemljište upisano u ZK uložak broj 903 K.O. Umoljani, označeno kao k.č. 1679 Livada 7. klase površine 3136 m2 i k.č. 90 Livada 7. klase površine 3789 m2, u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1. Parcele nisu povezane i do istih se može pristupiti preko drugih parcela koji nisu vlasništvo Razvojne banke Federacije BiH.

Najniža cijena iznosi: za obje parcele 20.193,00 KM, odnosno za parcelu označenu kao k.č. 1679 površine 3136 m2 – 9.145,00 KM i za parcelu označenu kao k.č. 90 površine 3789 m2– 11.048.00 KM. Nekretnine se mogu kupiti odvojeno ili zajedno.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

10. Kuća i dvorište u Bihaću, ukupna površina parcele 379 m2 (kuća površine 87 m2 i dvorište površine 292 m2)

Adresa: Vinička 10, Bihać

Predmet prodaje je nekretnina upisana u ZK uložak broj 10786 K.O. Bihać – Grad, označena kao k.č. 5848 Potok površine 379 m2; Dvorište površine 292 m2,  Kuća i zgrada površine 87 m2.

Najniža cijena iznosi: 99.401,00 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

11. Zemljište sa stambeno – poslovnim objektom u Banovićima

Adresa: Bučik bb, Banovići

Predmet prodaje su nekretnine u vanknjižnom vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1 i to nekretnina upisana u zk. uložak broj 432 K.O. Omazići, označena kao k.č. broj 379/3, u naravi “Časna”, oranica, površine 6950 m2, sa stambeno poslovnim objektom izgrađenim na toj parceli dimenzija 12,5 m x 12,5 m, koji se sastoji od prizemlja, sprata i potkrovlja – staro stanje u zemljišnim knjigama, a što odgovara novom stanju u zemljišnim knjigama na način da se isto odnosi na nekretnine upisane u zk. uložak broj 646 K.O. Banovići Grad, označene kao k.č. 8, u naravi “Časna”, Šuma 3. klase te k.č. 9/1 “ČASNA”, Njiva 5. klase sa stambeno poslovnim prostorom izgrađenim na predmetnim parcelama.

Najniža cijena iznosi: 231.635,87 KM.

Ostali uslovi prodaje:

 • rok za isplatu kupoprodajne cijene je maksimalno šest (6) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, s tim da prva uplata bude najkasnije do 31.12.2023. godine;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

OSTALI USLOVI PRODAJE

 1. Prodaja se vrši po načelu “viđeno – kupljeno”, u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje;
 2. Ponude se dostavljaju najkasnije do 01.12.2023. godine (petak) u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokol na adresu: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku na koverti – Ne otvaraj – Za komisiju za prodaju imovine – “navesti predmet kupovine”;
 3. Ponuda obavezno mora sadržavati sljedeće:
 • za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon, te potpis na ponudi;
 • za pravna lica: puni naziv, sjedište pravnog lica, kontakt-telefon, potpis ovlaštenog lica, pečat pravnog lica i ovjerenu kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne starijeg od 30 dana.

Preuzmite dokument:

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju nekretnina

Podijelite informaciju, izaberite platformu!