Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju nekretnina

08/12/2021

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju nekretnina

 

1. Motel Bistrica i zemljište u opštini Maglaj (površina 12098 m2)

Adresa: Opština Maglaj, uz magistralni put Maglaj-Doboj, Moševac bb.

Predmet prodaje su nekretnine upisane u ZK ul. broj 881 KO SP Moševac, k.č. broj 1450/1 Motel Bistrica u naravi Poslovna zgrada u privredi površine 1382 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 7.362 m2, k.č. 1450/2 Motel Bistrica u naravi Pašnjak 5. klase površine 2794 m2, k.č. 1449/2 Bistrica ostalo neplodno zemljište ukupne površine 449 m2 i k.č. 1428/2 Rudine, Pašnjak 5. klase površine 111 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • za učešće u prodaji obavezna je uplata u iznosu 10.000,00 KM na transakcijski račun Razvojne banke Federacije BiH broj 1950010000001586 sa naznakom „uplata za učešće u kupovini Motela Bistrica“. Ponuđač je obavezan da uz dostavu ponude dostavi i dokaz o uplati, a ukoliko izostane dokaz o uplati ponude se neće razmatrati;
 • za dva najpovoljnija ponuđača Razvojna banka Federacije BiH zadržava uplaćeni iznos od 10.000,00 KM do okončanja prodaje;
 • rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji i uplatu kupoprodajne cijene je 30 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude;
 • ponuđač sa kojim Razvojna banka Federacije BiH zaključi Ugovor o kupoprodaji, plaća kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćenih sredstva za učešće u prodaji tj, umanjenu za 10.000,00 KM;
 • ukoliko najpovoljini ponuđač – kupac u roku od 30 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude ne zaključi Ugovor o kupoprodaji i/ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, Razvojna banka Federacije BiH zadržava uplaćena sredstva u iznosu 10.000,00 KM i ugovor zaključuje sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem (u slučaju da i ovaj ponuđač u roku od 30 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude ne zaključi Ugovor o kupoprodaji i/ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, Razvojna banka Federacije BiH će također zadržati uplaćena sredstva u iznosu 10.000,00 KM);
 • ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena sredstva će se vratiti na račun ponuđača sa kojeg su sredstva uplaćena, u roku od tri dana od slanja obavijesti o neprihvatanju ponuda;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

2. Kuća sa okućnicom – u opštini Doboj Jug, naselje Mravići

Adresa: Opština Doboj-Jug, naselje Mravići, Omladinska 30.

Predmet prodaje je nekretnina – Stambeni objekat, kuća i zemljište, upisana u ZK uložak broj 1479 KO Mravići, k.č. br. 642 Gradina ukupne površine 926 m2 (njiva 5. klase površine 313 m2, stambena zgrada 1 površine 78 m2, pomoćna zgrada 2 površine 35 m2 i dvorište površine 500 m2), u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

3. Poslovni kompleks u opštini Sanski Most, naselje Vrše (površina 6338 m2)

 Adresa: Opština Sanski Most, naselje Husimovci bb (pored lokalnog asfaltnog puta Sanski Most-Vrše udaljen od centra grada 6 km).

Predmet prodaje su nekretnine upisane u ZK uložak broj 947 KO HUSIMOVCI, označene kao k.č. br.361 zvana UVALA sveukupne površine 6338 m2 (zemljište uz privrednu zgradu površine 4359 m2, pomoćna zgrada u privredi 1 površine 747 m2, stambeno-poslovna zgrada 2 površine 242 m2, pomoćna zgrada u privredi 3 površine 32 m2, pomoćna zgrada u privredi 4 površine 85 m2, pomoćna zgrada u privredi 5 površine 95 m2, pomoćna zgrada u privredi 6 površine 201 m2, pomoćna zgrada u privredi 7 površine 9 m2, pomoćna zgrada u privredi 8 površine 8 m2 i poslovni prostor 9 površine 560 m2), u posjedu i  vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

4. Gospodarska zgrada i zemljište u mjestu Vrpolje, opština Posušje (zgrada površine 570 m2 i dvorište površine 2388 m2)

Adresa: mjesto Vrpolje, zaseok Tokići

Predmet prodaje je nekretnina upisana u ZK ul. slovo “R” KO Vrpolje, označena kao k.č. 1972, Donji Brig, gospodarska zgrada površine 570 m2 i zgradno dvorište površine 2388 m2, sveukupno 2958 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

5. Poslovni prostor površine 129,88 m2 u opštini Gradačac

 

Adresa: Robna kuća – tržnica Gradačac

Predmet prodaje je nekretnina –  Poslovni prostor u objektu „A“, Robna kuća, tržnica Gradačac, lokal br. 12/1, suteren, površine 129,88 m2 (109,65 m2 i 20,23 m2), u posjedu Razvojne banke Federacije BiH.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • Razvojna banka Federacije BiH će kupca uvesti u posjed po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

6. Poslovno-proizvodni objekat i zemljište u Blatnici kod Čitluka (hala 1, hala 2, upravna zgrada i parking prostor), površine 1.249 m2

Adresa: Blatnica

Predmet prodaje je nekretnina –  upisana u ZK izvadak broj 595, označena kao k.č.broj 542/115, u naravi «Grmina» pašnjak i kuća površine 1.249 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

7. Kuća i zemljište ukupne površine 3307 m2 u mjestu Kulaši kod Prnjavora

Adresa: Kulaši kod Prnjavora

Predmet prodaje je nekretnina –  zemljište i kuća, upisane u  “A ” listu ZK  izvadak  broj 17 KO Kulaši, označena kao k.č.broj 211/31 “Pavlova njiva”, kuća i zgrada, dvorište, njiva, ukupne površine 3.307 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

8. Zemljište, štala i sjenik ukupne površine 1329 m2 u naselju Vir u opštini Posušje

Adresa: Vir u Posušju

Predmet prodaje je nekretnina –  upisane u ZK uložak Slovo „S“ K.O. Vir u A I popisnom listu, označene kao k.č. 1191/1 zv. „Mali Mečat“ površine 1329 m2, u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

9. Objekat i zemljište ukupne površine 500 m2 u mjestu Orašac na Vran planini, u opštini Prozor Rama

Adresa: Vran planina, Orašac

Predmet prodaje je nekretnina –  upisana u korist Razvojne banke Federacije BiH u PL br. 567 KO Proslap, označene kao k.č. 13/244 zv. “Guvno” pilana (zgrada) površine 170 m2 i dvorište površine 330 m2.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava iz posjedovnog lista za nekretninu izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

10. Proizvodni objekat-radionica i zemljište ukupne površine 599 m2 u širem krugu Živinica

Adresa: Kovači, Stara cesta (Bare 9).

Predmet prodaje je nekretnina –  upisana u ZK ul broj 1791 KO Kovači, k.č.408/4 označena kao poslovna zgrada u privredi površine 189 m2 i dvorište površine 410 m2, u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1. Pristupni put do predmetne nekretnine nije u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

11. Štala i zemljište sveukupne površine 2464 m2 na području opštine Zenica, KO SP SEOCI

Adresa: Selo Gradina, Gradina 23

Predmet prodaje je nekretnina –  upisana u ZK uložak broj 1301 KO SP_ SEOCI, označena kao k.č. 385/44 zvana Voćnjak zakućnica  površine 658 m2, k.č. 385/45 zvana Njiva zakućnica površine 406 m2 i k.č. 385/7 zvana Zakućnica površine 1400 m2 (poslovna zgrada površine 240 m2, dvorište površine 500 m2 i njiva površine 660 m2), u posjedu i vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

12. Zemljište sveukupne površine 1130 m2 na području opštine Zenica, KO SP_STRANJANI

Adresa: Zaholje- Strnokosi

Predmet prodaje je nekretnina – upisana u ZK uložak broj 174 KO SP_STRANJANI, označena kao k.č. 978/7 Voćnjak Dol površine 1130 m2 (po novom premjeru k.č. 2705 upisana u PL 762), u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

13. Kuća površine 102 m2 i dvorište površine 238 m2 na području opštine Žepče

Adresa: Stara cesta bb

Predmet prodaje je nekretnina – upisana u ZK uložak broj 230 KO SP -Žepče-Van,  k.č. broj 197/10 Hečimovača, kuća i zgrada površine 102 m2 i k.č. broj 197/10 Hečimovača, dvorište površine 238 m2.

Najniža cijena za kupovinu nekretnine iznosi 28.541,00 KM;

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava iz posjedovnog lista za nekretninu izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

14. Poslovni objekat u privredi u Prijedoru površine 1227 m2 i zemljište uz objekat površine 1789 m2

Adresa: Brezičanski put bb, neposredno uz magistralni put Banja Luka- Prijedor- Novi Grad

Predmet prodaje je nekretnina – upisana u List nepokretnosti broj 3774/3 KO Prijedor 2 , broj parcele 137, poslovni objekat u privredi površine 1227 m2 i zemljište uz privredni objakat površine 1789 m2.

Najniža cijena za kupovinu nekretnine iznosi 497.000,00 KM;

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

15. Poslovni prostor u Sarajevu ukupne površine 124,74 m2

 Adresa: Teheranski trg 9, naselje Vojničko polje;

Predmet prodaje je nekretnina upisana u ZK uložak broj 7659 KO SP _GORNJI BUTMIR, oznaka parcele k.č. broj 1388/175 E3, Posebni dio zgrade i to:

Poslovni prostor II – dio u podrumu koji se sastoji od podrumske prostorije površine 12,79 m2, podrumske prostorije površine 32,41 m2, podrumske prostorije površine 12,96 m2 , predprostor wc-a površine 1,35 m2, dio u prizemlju koji se sastoji od hodnika sa vertikalnom komunukacijom površine 14,85 m2 i dio na poluspratu koji se sastoji od ulaznog hodnika površine 11,11 m2, kancelarije površine 6,64 m2, kancelarije površine 18,11 m2, kancelarije površine 12,54 m2.

Najniža cijena za kupovinu nekretnine iznosi 187.110,00 KM;

Ostali uslovi prodaje:

 • bez navođenja roka za isplatu kupoprodajne cijene, odnosno da ponuđač u svojoj ponudi navede rok za isplatu ponuđene kupoprodajne cijene;
 • prenos prava vlasništva i uvođenje u posjed nekretnine izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

OSTALI USLOVI PRODAJE

 1. Prodaja se vrši po načelu “viđeno – kupljeno”, u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje;
 2. Rok za dostavljanje ponuda je 10 dana od dana objave Oglasa;
 3. Ponude se dostavljaju najkasnije do 17.12.2021. godine (petak) u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokol na adresu: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku na koverti – Ne otvaraj – Za komisiju za prodaju imovine – “navesti predmet kupovine”;
 4. Ponuda obavezno mora sadržavati sljedeće:
 • za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon, te potpis na ponudi;
 • za pravna lica: puni naziv, sjedište pravnog lica, kontakt-telefon, potpis ovlaštenog lica, pečat pravnog lica i ovjerena kopija sudske registracije pravnog lica,
 • iznos cijene koja se nudi,
 • rok plaćanja u skladu sa uslovima iz Oglasa i
 • za nekretninu pod rednim brojem 1. dokaz o uplati 10.000,00 KM na transakcijski račun Razvojne banke Federacije BiH (uplatnicu).
 1. Otvaranje ponuda održat će se na adresi Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Igmanska br. 1, Sarajevo, kako slijedi:

dana 21.12.2021. godine (utorak)

u 08:30 sati za Motel Bistricu i zemljište u opštini Maglaj;

u 09:00 sati za Kuću sa okućnicom – u opštini Doboj Jug, naselje Mravići;

u 09:30 sati za Poslovni kompleks u opštini Sanski Most, naselje Vrše;

u 10:00 sati za Gospodarsku zgradu i zemljište u mjestu Vrpolje, opština Posušje;

u 10:30 sati za Poslovni prostor površine 129,88 m2 u opštini Gradačac;

u 11:30 sati za Poslovno-proizvodni objekat i zemljište u Blatnici kod Čitluka;

u 12:00 sati za Kuću i zemljište u mjestu Kulaši kod Prnjavora;

u 12:30 sati za Zemljište, štalu i sjenik u naselju Vir u opštini Posušje;

u 13:00 sati za Objekat i zemljište, Orašac na Vran planini, opština Prozor Rama;

u 13:30 sati za Proizvodni objekat-radionica i zemljište u širem krugu Živinice;

u 14:00 sati za Štalu i zemljište na području opštine Zenica;

u 14:30 sati za Zemljište na području opštine Zenic;a

u 15:00 sati za Kuću i dvorište na području opštine Žepče;

 i dana 22.12.2021. godine (srijeda)

u 08:30 sati za Poslovni objekat u Prijedoru i zemljište uz objekat;

u 09:00 sati za Poslovni prostor u Sarajevu.

 1. Prije otvaranja ponuda, ponuđači koji pristupe otvaranju moraju pokazati ličnu ispravu i za pravna lica punomoć, ukoliko nisu ovlaštena lica;
 2. Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima prodaje ili koje imaju poštanski pečat nakon 17.12.2021. godine, smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati;
 3. Razvojna banka Federacije BiH zadržava pravo da u svakom trenutku poništi Oglas i nije obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu;
 4. O rezultatima Oglasa, ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte;
 5. Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30do 16:00h putem telefona: 033/724-953; 033/724-940 i 033/724-946 a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenicima Razvojne banke Federacije BiH.

 

Komisija za prodaju imovine

Podijelite informaciju, izaberite platformu!