Održana je prezentacija novih kreditnih linija Razvojne banke FBiH

28/09/2022

U sklopu sajamskih aktivnosti 16. sajma “Jesen u Visokom”, a u saradnji sa Gradom Visoko na čelu sa Gradonačelnikom, održana je prezentacija novih kreditnih linija Razvojne banke FBiH koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027.

Nakon pozdravnog obraćanja u ime Gradske uprave gospodina Adia Pašalića, uslijedila prezentacija novoh kreditnih linija Razvojne banke FBiH.

Razvojna banka FBiH je među prvim reagovala na postavljene ciljeve i zadatke iz Strategije razvoja Federacije BiH i u skladu s tim smjernicama kreirala pet novih kreditnih linija koje se odnose na kreditiranje IT sektora i digitalne transformacije, kreditiranje poboljšanja energetske efikasnosti i projekata obnovljivih izvora energije, kreditiranje turističkog sektora, kreditiranje javno privatnog prtnerstva i kao šestu kreirala kreditnu liniju koja će omogućiti lokalnim zajednicama da apliciraju na EU fondove koji uključuju grant sredstva, istakla je predsjednica Uprave Razvojne banke Federacije BiH doc. dr. sci. Mersiha Slipičević.

Podsjećamo, početkom godine Razvojna banka FBiH je intenzivirala druženje sa privrednicima i u saradnji sa lokalnim zajednicama organizira prezentacije novih kreditne linije koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije 2021-2027”, a koje su sa atraktivnim kamatnim stopama, fiksnim u cijelom otplatnom periodu, dugim rokovima otplate i mogućnostima korištenja grace perioda.

 

 

 

 

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!