Izvor: sogfbih.ba

Održan sastanak u Razvojnoj banci FBiH na temu finansijskog mehanizma za podršku jedinicama lokalne samouprave

14/12/2021

Savez općina i gradova FBiH je nakon analize potreba jedinica lokalne samouprave, kao i dosadašnjih iskustava pripremi i implementaciji projekata finansiranih iz EU fondova, inicirao uspostavljanje finansijskog mehanizma za podršku pri apliciranju na projekte finansirane iz evropskih fondova. U cilju operacionalizacije mehanizma, dana 08.12.2021. održan je sastanak u Razvojnoj banci FBiH (RBFBiH) na kojem su diskutirani modaliteti ove podrške. Sastanku su prisutvovali Vesna Travljanjin-direktorica Saveza općina  i gradova, Dalibor Milinković-izvršni direktor za projekte i razvoj u Razvojnoj banci FBiH, Borislav Trlin-direktor sektora za istraživanje i razvoj u Razvojnoj banci FBiH, konsultant Mirzet Ribić i Halko Basarić-viši savjetnik za finansijska pitanja u Savezu općina i gradova FBiH.

Obostrano je zaključeno da će ovakav finansijski mehanizam pomoći općinama i gradovima u realiziranju projekata finansiranih iz EU fondova, putem opcija predfinansiranja, sufinansiranja  i tehničke pomoći, a izravno ili neizravno će, pored privlačenja sredstava iz EU,  unaprijediti i kvalitet usluga na lokalnom nivou. U narednom periodu dvije institucije će, u skladu sa planovima rada za 2022,  nastaviti sa daljnim koracima u smjeru razvijanja ovog finansijskog mehanizma.

https://www.sogfbih.ba/vijest/odrzan-sastanak-u-razvojnoj-banci-fbih-na-temu-finansijskog-mehanizma-za-podrsku-jedinicama

Podijelite objavu, izaberite platformu!