Održan sastanak rukovodstva RBFBIH sa Federalnim ministrom finansija

17/01/2024

Sastanak sa federalnim ministrom finansija

U prostorijama Federalnog ministarstva finansija održan je sastanak između federalnog ministra Tonija Kraljevića i novog rukovodstva Razvojne Banke FBIH, gospodina Borislava Trlina, v.d. Predsjednika Uprave i gospodina Dalibora Milinkovića v.d. Izvršnog direktora za projekte i razvoj.

Cilj ovog susreta bio je pružiti ministru uvid u trenutno funkcioniranje Razvojne banke FBIH, kao i u aktivnosti i planove za 2024. godinu, te projekte koji su trenutno u pripremi. Posebna pažnja posvećena je funkcioniranju Garancijskog  fonda Federacije BiH, kojim uspješno upravlja Razvojna banka FBiH.

Ministar Kraljević informiran je o značajnim dostignućima Razvojne banke FBiH, koja je izdala čak 1000 garancija u iznosu od 270 mill KM, čime je olakšan plasman  540 mill KM kredita u realni sektor iz komercijalnih banaka, pod povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne standarde.

Dodatno, ministar je upoznat i o provedbi projekta Svjetske banke usmjerenog na oporavak i podršku firmama – poslovnim subjektima u Bosni i Hercegovini. Ovim se dodatno potvrđuje uloga Razvojne banke FBiH u podršci poslovnim subjektima, kao važnog  aktera u ostvarivanju ekonomskog razvoja FBIH.

Da je Razvojna banka temeljni alat Vlade FBIH za provedbu ekonomskih politika u Federaciji BiH zajednički je stav današnjeg sastanka na kojem je dogovoreno i to da će se sastanci poput današnjeg održavati minimalno jednom u kvartalu, kako bi se osigurala redovna komunikacija i informiranost. Ovi susreti potvrđuju posvećenost Ministarstva finansija i Razvojne banke FBIH  ka postizanju ekonomske stabilnosti i rasta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Podijelite vijest, izaberite platformu!