Odluku o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci

08/07/2022

Preuzmite dokument:

Odluku o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci

Podijelite informaciju, izaberite platformu!