Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga – eksternalizacija usluga interne revizije informacionog sistema Razvojne banke Federacije BiH za 2021. godinu

30/06/2021

Podijelite informaciju, izaberite platformu!