Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga – eksternalizacija usluga interne revizije informacionog sistema Razvojne banke FBiH za 2020. godinu

12/05/2020

Podijelite informaciju, izaberite platformu!