Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga u otvorenom postupku javne nabavke

30/08/2022

Preuzmite dokument:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga u otvorenom postupku javne nabavke

Podijelite informaciju, izaberite platformu!