Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja Razvojne banke Federacije BiH za godinu koja završava na dan 31.12.2021. godine

14/09/2021

Podijelite informaciju, izaberite platformu!