Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja Razvojne banke Federacije BiH za godinu koja završava na dan 31.12.2020. godine

01/10/2020

Podijelite informaciju, izaberite platformu!