Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

26/12/2022

Preuzmite dokument:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Podijelite informaciju, izaberite platformu!