Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga razvojnog projekta “Rješenje aplikativnog podsistema i poslovnog izvještavanja za potrebe Garancijskog fonda FBiH”

13/08/2020

Podijelite informaciju, izaberite platformu!