Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

02/06/2020

Preuzmite dokument:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke promotivnog materijala

Podijelite informaciju, izaberite platformu!