Obrtnička komora FBiH i Razvojna banka FBiH: Zajednički rad na realizaciji projekata usmjerenih na podršku obrtnika

02/06/2021

U prostorijama Razvojne banke FBiH održan je sastanak predsjednika Obrtničke komore FBiH Željka Babića, predsjednika Upravnog odbora Obrtničke komore FBiH Nasera Idrizagića, koji je ujedno i predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo, i v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH dr. sc. Semira Fejzića, na kojem je razgovarano o zajedničkom radu na realizaciji projekata usmjerenih na podršku obrtnika koji će istim omogućiti pristup povoljnijim finansijskim sredstvima.

Predstavnici Obrtničke komore FBiH izrazili su zadovoljstvo onim što su čuli kada je u pitanju rad i djelovanje Razvojne banke FBiH, posebno u 2020. godini, i da su problemi s kojima se susreću obrtnici u svom radu prepoznati od strane jedne važne finansijske institucije, naročito u vrijeme otežanog poslovanja izazvanog utjecajem pandemije     COVID-19. Iskazali su spremnost za blisku saradnju sa Razvojnom bankom FBiH kako bi zajednički razvijali projekte i time osigurali poslovni ambijent u kojem će obrtnici dodatno razviti svoje poslovanje, te podržati opstanak i zaštitu starih tradicionalnih zanata.

Tokom sastanka Obrtnička komora FBiH upoznata  je i sa Projektom Svjetske banke za oporavak i podršku kompanijama/poslovnim subjektima u BiH koji će se za Federaciju BiH implementirati putem Razvojne banke FBiH, a odnositi se na mikro, mala i srednja preduzeća. Ukupna vrijednost Projekta je 56 miliona eura, od čega ukupna odobrena sredstva za Federaciju BiH iznose 33.600.000,00 eura.

U ime Razvojne banke FBiH predsjednik Uprave naveo je da se Razvojna banka FBiH pokazala odgovorna kroz svoje djelovanje na tržištu, posebno u vrijeme otežanog poslovanja izazvanog utjecajem pandemije COVID-19 budući da je većina obrtnika imala ili zabranu rada ili otežan rad i poslovanje. Pored trenutne ponude Razvojne banke FBiH koja se odnosi na najpovoljniju Kreditnu liniju za finansiranje mikrobiznisa-obrta sa fiksnom kamatnom stopom 3,90% na godišnjem nivou i dugim rokom otplate; veleprodajnu Kreditnu liniju za dugoročno finansiranje malih preduzeća, poduzetništva i obrta putem mikrokreditnih fondacija sa ograničenom izlaznom kamatnom stopom maksimalno 9% za obrtnike; sredstva angažovana na revolving osnovi za mala i srednja preduzeća; kreditno-garantne programe Garancijskog fonda s ciljem podrške za za mikro, mala i srednja preduzeća, te za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, i na nova sredstava Svjetske banke, Razvojna banka FBiH će u narednom periodu kroz svoje programe zajedno sa Obrtničkom komorom FBiH i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta razvijati projekte koji će dodatno unaprijediti trenutnu ponudu, zaključio je Fejzić.

Razvojna banka FBiH je otvorena prema svim vladama kantona da eventualno uspostave kreditno-garantne programe za mikro obrtnike i za subvencioniranje kamata obrtnika i generalno privrednika, kao što trenutno ima uspostavljenu uspješnu saradnja sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom koja daje izuzetne rezulate.

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!