Nastavak saradnje Udruženja poslodavaca FBiH i Razvojna banka FBiH

04/06/2021

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH dr. sc. Semir Fejzić na sastanku održanom dana 2.6.2021. godine u Sarajevu su razgovarali o nastavku saradnje koja je intenzivnije upostavljena u 2020. godni između ove dvije institucije. Ovom prilikom posebna pažnja obratila se na Garancijski fond i funkciju istog, nove kreditno-garantne programe i potencijalne efekte i ograničenja koja bi se eventualno mogla pojaviti kod pirvrednih subjekata.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je izrazio zadovoljstvo što je Razvojna banka FBiH počela da vrši svoju funkciju u punom kapacitetu i što su joj povjereni novi poslovi od Vlade FBiH-Garancijski fond i od Svjetske banke-Projekat za oporavak i podršku kompanijama/poslovnim subjektima u BiH. Također, izrazio je očekivanje da će, zbog stimulativne mjere Vlade FBiH koja se odnosi na subvenciju kamata i zbog unapređenja kreditno-garatnih programa, potencijal Garancijskog fonda privrednici više koristit i da će isti dati značajno bolje rezultate nego do sada.

Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH dr. sc. Semir Fejzić zahvalio se Udruženju poslodavaca FBiH i istakao je značaj dobre saradnje između Razvojne banke FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH. Naveo je da će Razvojna banka FBiH vrlo rado u svojim politikama i planovima uvažiti stavove Udruženja poslodavaca FBiH koji mogu unaprijedi rad i poslovanje Banke. Predstavio je i nove projekte gdje bi Razvojna banka FBiH osim postojećih kreditnih linija imala u ponudi i kreditiranje IT sektora, kreditiranje projekata za obnovljive izvore energije.

Na kraju, obostrano je iskazan interes da se u kontinuitetu održavaju sastanci između Udruženja poslodava FBiH i Razvojne banke FBiH i da se razmjenjuju informacije, te daju prijedlozi privrednika putem Udruženja poslodavaca FBiH, kako bi u krizom i postkriznom vremenu Razvojna banka FBiH bila što bliža i korisnija privredi i na neki način prvi alat Vlade FBiH putem kojeg bi privrednici ostvarili olakšice za lakše poslovanje u vidu povoljnijih kredita.

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!