Nastavak saradnje Razvojne banke FBiH i HNK, nove kreditne linije privrednicima Hercegovine

22/04/2022

Uspješna saradnja Razvojne banke FBiH i Vlade HNK se nastavlja. Hercegovačko-neretvanski kanton je bio prvi Kanton u FBiH koji je sklopio Protokol o saradnji sa Razvojnom bankom FBiH s ciljem subvencioniranja kamatnih stopa krajnim korisnicima kreditnih sredstava u HNK.

Stoga su se u Mostaru sastali čelnici Razvojne banke FBiH, doc. dr. sci. Mersiha Slipičević, v.d. predsjednice Uprave, Luka Čelan, v.d. potpredsjednika Uprave i Dalibor Milinković, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj u Razvojnoj banci FBiH sa predstavnicima Vlade HNK na čelu sa Nevenkom Hercegom, premijerom HNK.

Slipičević je naglasila da su već obavili razgovore i dali svoj prijedlog za novi Protokol o saradnji s operativnim kreditnim linijama i uvjetima kreditiranja. Do sada smo imali veoma uspješnu saradnju sa ovim kantonom, posebno se to vidjelo u kriznoj situaciji poput pandemije koronavirusa. Banka nudi vrlo atraktivne kreditne linije čija je zadaća podsticajna politika, a koje su na raspolaganju privredicima u FBiH”, rekla je v.d. predsjednice Uprave Mersiha Slipičević.

”Kao rezultat dobre saradnje, Vlada HNK sa Razvojnom bankom FBiH želi usaglasiti nove modele pomoći koji će potaknuti privredne aktivnosti u HNK, posebno u sektorima turizma, poljoprivrede, izvozno orijentiranim preduzećima te potaknuti nova zapošljavanja, a što su strateške odrednice Vlade HNK u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima, odnosno integralnoj Strategiji razvoja HNK i Strategiji ruralnog razvoja HNK koje traju do 2027. godine. U tu svrhu, Vlada HNK je zadužila Komisiju za nadzor kreditnih sredstava da preduzmu aktivnosti oko potpisivanja novog Protokola sa Razvojnom bankom FBiH za subvencioniranje kamata kroz određene kreditne linije u cilju podrški poslovnim subjektima s područja HNK”, zaključio je premijer Herceg.

Podijelite vijest, izaberite platformu!