Na IV. sjednici „Mreže za javne finansije/financije saveza općina i gradova Federacije BiH“, Razvojna banka FBiH predstavila je finansijski mehanizam za podršku jedinicama lokalne samouprave pri apliciranju na EU i međunarodne projekte

25/10/2022

Na IV. sjednici „Mreže za javne finansije/financije saveza općina i gradova Federacije BiH“, Razvojna banka FBiH predstavila je novu Kreditnu liniju za dugoročno kreditiranje stalnih i tekućih sredstava za potrebe – općina, gradova, razvojnih agencija i sličnih¸ institucija/ ustanova uz subvencioniranje kamate od strane Federalnog ministarstva finansija/financija.

Nova kreditna linija Razvojne banke FBiH, koja korespondira sa “Strategijom razvoja Federacije 2021-2027”,  značajna je za cijelu FBiH jer se ubuduće mogu apsorbirati svi grantovi iz EU i drugih izvora planiranih za FBiH kroz razne projekte i na taj način će se doprinjeti bržem razvoju Federacije na cijelom teritoriju, zaključeno je na prezentaciji.

 

 

 

 

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!