Javni poziv Vlade Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za prikupljanje prijava za subvencioniranje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kreditnih sredstava

17/11/2022

Podijelite informaciju, izaberite platformu!