Fejzić: Garancijski fond Vlade FBiH jedan od najboljih alata ekonomske politike (VIDEO)

21/01/2021

– Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine prilagodila je način rada i poslovanja trenutnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, a u prethodnoj godini urađena je potpuna stabilizacija banke koja se u cijelosti otvorila prema privredi, obrtu i poljoprivredi.

Kazao je to u intervjuu za Fenu vršilac dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH Semir Fejzić iznoseći podatak da je u 2020. godini registrirano 80 novih korisnika što je, smatra, jedno od mjerila otvorenosti i transparentnosti te finansijske institucije.

– Ova banka bila je veoma društveno odgovorna te je u vrijeme pandemije jedina kreditirala korisnike s dva posto fiksnom kamatnom stopom bez naknade na 36 mjeseci likvidnosti preduzeća, što je jedna od vrlo značajnih mjera – podvukao je Fejzić.

Kaže da je prethodnu godinu obilježilo povjerenje koje im je dala Vlada Federacije BiH, jer je pri toj posebnoj federalnoj finansijskoj instituciji uspostavila Garancijski fond.

Fejzić je pojasnio način rada tog fonda ističući da se prvi put u Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica spominje formiranje Garancijski fond koji je potom osnovan uredbom Vlade FBiH.

Definirano je da će izdavanje garancija prema komercijalnim bankama, a ne prema komitentima, biti u nadležnosti Razvojne banke.

Vlada Federacije BiH uspostavila je Fond na osnovu značajnog depozita od 100 miliona KM, kaže Fejzić, od kojih je 80 miliona KM već bilo na računu Razvojne banke po osnovu drugih komisionih poslova, te u budžetu za 2020. godinu planirala i odobrila iznos od 100 miliona KM.

Uredba Vlade ispregovarana je sa svim komercijalnim bankama, nadzornim organom i sindikatima te je u vrlo kratkom roku usaglašena kao i obrasci koji su iz nje proizašli. Uspostavljeni su kreditno garantni programi koje je na prijedlog tri resorna ministarstva usvojila Vlada, napominje Fejzić.

Paralelno s tim raspisan je javni konkurs za iskazivanje interesa komercijalnih banaka da budu konzumenti Garancijskog fonda odnosno da po kreditno-garantnim programima dostavljaju svoje aplikacije.

– Od 14 komercijalnih banaka koje posluju u Federaciji njih 11 je dostavilo aplikaciju i s njima su potpisani ugovori koji su javnosti dostupni i već smo u fazi implementacije projekta – kazao je Fejzić.

Prema odredbama projekta privredno društvo ili obrtnik aplicira kod komercijalne, a ne Razvojne banke, koja ga po svojim procedurama ocjenjuje i procjenjuje rizik te Razvojnoj banci dostavlja zahtjev za izdavanje garancije.

– Garancija se izdaje na 50 posto vrijednosti kredita iz Garancijskog fonda. To znači da je Vlada napravila mehanizam da poduzetniku olakša otežano zalaganje hipotekarnog prava jer se 50 posto pokriva garancijom – pojasnio je Fejzić.

Komercijalna banka time dobija prostor da snizi ili zadrži postojeći nivo kamatne stope čime je otvorena tržišna utakmica između banaka, jer je njima kredit koji je plasiran s garancijom Federacije putem Razvojne banke već 50 posto osiguran.

U tom procesu, koji je u potpunosti dostupan na web stranici i apsolutno transparentan, Razvojna banka je Uredbom obavezana da svaku garanciju razmatra Kreditni odbor kojeg čini sedam članova (predsjednik i potpredsjednik Uprave, tri izvršna i dva sektorska direktora).

– Odluke se donose dvotrećinskom većinom i nemoguće je da se bilo kakva manipulacija ili da se bilo kakva nepravilnost dogodi, jer prije nego se to dostavi Kreditnom odboru dva tima formirana u Razvojnoj banci po ugovoru su zaduženi da pregledaju dokumentaciju dostavljenu od komercijalne banke – dodao je Fejzić.

V.d. predsjednika Uprave Razvojne banke Semir Fejzić naglašava da je Garancijski fond mjera Vlade Federacije BiH u ovom vremenu, ali ona je dugoročna i svakoj budućoj Vladi bit će mehanizam za intervencije u privredi i jedan od najboljih alata ekonomske politike.

Također, Vlada Federacije je u 2021. godini osigurala dodatnih 25 miliona KM u Garancijski fond čime je dodatno pojačan garancijski potencijal te je izdvojeno 15 miliona KM za subvencioniranje kamata.

– Time će komercijalne banke biti dodatno stimulirane da intenziviraju kreditiranje, jer bez kreditiranja nema nove vrijednosti i tekuće likvidnosti, a bez toga nema mogućnosti da se zadrže postojeća radna mjesta, kao ni da se osigura razvoj – podvukao je Fejzić.

Izrazio je uvjerenje da će komercijalne banke znati iskoristiti tu poticajnu mjeru Vlade koja je planirana i za nove kreditne programe.

Do sada je plasirano garancija u vrijednosti od 10.852.500 KM, što je 21.705.000 KM kredita komercijalnih banaka i do sada je šest banaka konzumenata, ali prema najavama to će se intenzivirati u narednom periodu jer su i banke morale svoje procedure prilagoditi novim operacijama.

Pristup Vlade Federacije kojim je uspostavljen Garancijski fond kao dugoročni, održiv i veoma kvalitetan mehanizam ekonomske politike će u potpunosti približiti finansijska sredstva privredi, tvrdi Fejzić, a ispod toga mogu biti samo grantovi, jer banka daje sredstva, a Vlada preuzima i kamatu i 50 posto rizika.

– Razvojna banka je implementator i opravdat će ukazano povjerenje, a vjetar u leđa nam daje i podrška Svjetske banke koju smo prvi put dobili. Najveći autoritet u oblasti bankarstva dao nam je pozitivnu ocjenu jer smo ispunili sve kriterije na osnovu čega ćemo biti implementator projekta podrške malim i srednjim preduzećima u vrijednosti od 33,6 miliona eura – kazao je Fejzić.

Niz je i drugih aktivnosti koje provodi Razvojna banka, a u toku je sumiranje rezultata jer je iza banke veoma teška godina. No, Fejzić kaže da je ponosan jer su konsolidirali banku dok su privrednici osjetili njihovu  otvorenost, a vlasnik kapitala vratio povjerenje u tu instituciju.

Podijelite objavu, izaberite platformu!