Garancijski fond instrument dugoročne podrške privrednim subjektima

09/02/2021

Garancijski fond je instrument dugoročne podrške privrednim subjektima, poticaju oporavka privrede, koji je Vlada FBiH inicirala koronazakonom još prošle godine.

Definisan je Uredbom o formiranju Garancijskog fonda nakon čega je došlo do formiranja namjenskog depozita, odnosno prepozicioniranja već postojećih depozita od 80 miliona KM koje je Vlada FBiH imala u Razvojnoj banci, kao i budžetom za 2020, gdje je izdvojeno dodatnih 20 miliona KM, što je ukupno 100 miliona maraka planiranih za depozit u Razvojnoj banci za Garancijski fond.

– To obezbjeđuje garancijski potencijal od 500 miliona KM za izdvajanje garancija. Razvojna banka je agent Vlade FBiH u ovoj operaciji i ona je po Uredbi zadužena da putem javnog konkursa izabere komercijalne banke koje će učestvovati po kreditno-garantnim programima. Dosad je odobreno 16.367.500 KM garancije, što znači da su komercijalne banke u proteklom periodu odobrile 32 miliona 735.000 kredita privrednim subjektima – kazao je za “Oslobođenje” Semir Fejzić, v. d. predsjednik uprave Razvojne banke FBiH.

Na stranici pomenute banke prikazani su privredni subjekti (26), koji su dobili kredit kod komercijalnih banaka, čiji je Razvojna banka garant 50 posto ukupnog iznosa kredita. Taj spisak nije konačan, jer ima još zaintereso-vanih, napominje Fejzić i dodaje da je dosad potpisan ugovor sli komercijalnih banaka o poslovnoj saradnji. Kamatne stope, od banke do banke, iznose do tri posto.

– Izdate su garancije za osam komercijalnih banaka, ostale još završavaju svoje procedure. Najveći interes do sada imamo za dva kreditno – garantna programa, a to su za velika preduzeća i za izvoznike – ističe Fejzić.

Naglašava da kreditno-garantni fondovi doneseni u septembru prošle godine imaju rok do 31. maja ove godine, a Vlada FBiH je poduzela dodatne korake, gdje je planirano 25 miliona KM da dodamo ojača garancijski potencijal fonda, kao i 15 miliona KM za subvencie kamata za korisnike fonda.

Fejzić ističe da je jučer potpisan ugovori o zajmu sa Svjetskom bankom, gdje je Razvojna banka prvi put od svog osnivanja dobila pozitivnu ocjenu za rad u prošloj godini po najvišim standardima.

Podijelite objavu, izaberite platformu!