Garancijski fond Federacije BiH velika pomoć privredi

31/01/2022

Garancijski fond kojim upravlja Vlada Federacije BiH, a administrira Razvojna banka Federacije BiH, nakon četrnaest mjeseci od uspostavljanja, pokazuje važnost i značaj ovog instrumenta pomoći Vlade Federacije BiH privredi u oporavku i stabilizaciji poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Podržano je 243 kreditnih zahjeva privrednicima u okviru pet kreditno-garantnih programa Garancijskog fonda, te osigurane garancije za kredite u iznosu od 211.395.407,00 KM. Krediti plasirani u okviru kreditno-garantnih programa Grancijskog fonda imaju za cilj prvenstveno očuvanje radnih mjesta, održavanje proizvodnje i izvoza, osiguravanje sredstava likvidnosti i osiguranje stabilnog poslovanja kroz pokretanje novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih.

Vlada Federacije BiH je kroz ovaj Fond, osigurala ukupno 100 miliona KM sredstava, koja služe kao primarni izvor za garancije koje Razvojna banka Federacije BiH, u ime Federacije BiH, izdaje komercijalnim bankama, za kredite koje iste odobravaju poduzetnicima tj. krajnjim korisnicima Fonda, dok se dodatna sredstva Fonda osiguravaju i kroz administriranje. Iskorištenost Fonda je značajna za proteklih 14 mjeseci, te ukoliko se nastavi ovom dinamkom do kraja 2022. godine, iskorištenost garancijskog potencijala koji je petorostruko veći od sredstava Fonda, tj. sredstva koja će biti plasirana privredi Federacije pod povoljnim uslovima, uz dodatne olakšice i subvencije Vlade Federacije BiH će biti cca 400 miliona KM, što apsolutno dokazuje kvalitet i potrebu ove mjere od strane Vlade Federacije BiH.

Svi podaci vezani za Fond, korisnike i krajnje korisnike Fonda dostupani su na web stranici Razvojne banke Federacije BiH.

 

 

 

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!