Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Razvojna banka Federacije BiH: Beskamatni krediti za sektor turizma

31/03/2023

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu izdvojilo iznos od 1 milion KM, za namjenu subvencioniranja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva i kamate za kredite odobrene iz Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora Razvojne banke Federacije BiH.

 

Dana 31.3.2023. godine zaključen je Protokol o poslovnoj saradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita, čime je omogućeno novim korisnicima korištenje kreditnih sredstava za finansiranje projekata iz oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, uz subvencioniranje kamate od strane Ministarstva u visini 2,50%, za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva u 100%-tnom iznosu.

 

– U cilju što adekvatnijeg razvoja malog i srednjeg, ali i velikog turističkog sektora u Federacije BiH uspostavili smo sistem podrške putem povoljnog dugoročnog kredita za naše partnere. Želja nam je osigurati razvoj inoviranih, specijaliziranih i uobičajenih turističkih proizvoda kao i aktiviranje novih turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti – istakla je predsjednica Uprave Razvojne banke Federacije BiH doc. dr. sci. Mersiha Slipičević.

 

Sredstva Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora namijenjena su za finansiranje stalnih sredstava (izgradnja novih kapaciteta, povećanje kvalitete postojećih kapaciteta, izgradnja tematskih sadržaja, izgradnja smještajnih objekata namijenjenih tržištima posebnih interesa, pretvaranje soba/apartmana u kućanstvima u male porodične hotele, revitalizacija tradicijskih kuća u selima/zaseocima, izgradnja ekosela sa pratećim sadržajima, autokampova i sl.) kao i tekućih sredstava.

 

– Ministarstvo intenzivno radi na projektima koji doprinose razvoju turizma. Izuzetno sam sretna zbog činjenice da smo uspostavili beskamatnu kreditnu liniju s Razvojnom bankom, jer na ovaj način možemo pomoći turističkom sektoru u Federaciji BiH. Na program finansiranja kamata i troškova obrade kredita odlučili  smo se jer postoji veliki interes turističkih privrednika za povoljnim novčanim sredstvima i mi smo im omogućili potpuno besplatan novac za investicije. Vjerujemo da će realizacija ove kreditne linije rezultirati zamahom u razvoju i modernizaciji naših turističkih kapaciteta – naglasila je ministrica Đapo.

Podijelite vijest, izaberite platformu!