Loading Events

Poziv svim gospodarstvenicima na prezentaciju Razvojne banke FBiH u Ravnom

Općina Ravno, u suradnji s Razvojnom bankom FBiH organizira druženje 05.05.2022. godine u prostorijama Lovačkog doma u Ravnom, s početkom u 12 sati.

Pozivamo sve gospodarstvenike s područja općine Ravno da nazočite prezentaciji kreditnih linija i ostalih proizvoda kojima raspolaže Razvojna banka FBiH.

Koncept ovog druženja sa našim gospodarstvenicima jest PROAKTIVNO SUDJELOVANJE SVIH PRISUTNIH KADA STE U MOGUĆNOSTI POSTAVLJATI PITANJA ILI PREDLAGATI ODREĐENE SUGESTIJE.

Razvojna banka FBiH posebno će predstaviti set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027, sa posebnim naglaskom za financiranje turizma.

Podijelite informaciju, izaberite platformu!