Loading Events

Poštovani privrednici opštine Maglaj pozivamo vas da prisustvujete prezentaciji  kreditnih linija i ostalih proizvoda kojima raspolaže Razvojna banka FBiH. Posebno će se prestaviti set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027“.

Dolaskom na ovu prezentaciju bit ćete u mogućnosti direktno kroz razgovor sa predstavnicima Razvojne banke FBiH postavljati pitanja i proaktivno učestvovati u diskusiji.

Prezentacija će se održati 14.09.2022 gododine sa početkom u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Podijelite informaciju, izaberite platformu!