Loading Events

Razvojna banka FBiH u saradnji sa Općinom Ključ organizuje prezentaciju kreditnih linija i ostalih proizvoda kojima raspolaže Razvojna banka FBiH.

Posebno će biti predstavljen set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa „Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027“, sa naglaskom na nove kreditne linije za finansiranje turizma, energetske efikasnosti, proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, javno privatno partnerstvo i finansiranje IT sektora i digitalizacije.

Pozivaju se svi zainteresovani privrednici i poljoprivrednici  da prisustvuju prezentaciji koja će se održati u srijedu, 15.2.2023. godine u 12 sati u zgradi Općine Ključ (Sala općinskog vijeća).

Podijelite informaciju, izaberite platformu!