Loading Events

Razvojna banka FBiH u saradnji sa Kabinetom Premijera i Vladom Bosansko – podrinjskog kantona Goražde organizuje prezentaciju kreditnih linija i ostalih proizvoda iz svoje ponude.

Tom prilikom posebno će biti predstavljen set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa „Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027“, sa naglaskom na nove kreditne linije za finansiranje turizma, poljoprivrede, energetske efikasnosti, proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, javno privatno partnerstvo i finansiranje IT sektora i digitalizacije.

Pozivaju se svi zainteresovani privrednici da prisustvuju prezentaciji koja će se održati u utorak, 30.01.2024. godine u 11.00 sati u sali Skupštine BPK Goražde.

Podijelite informaciju, izaberite platformu!