Izvor: hayat.ba

50 godina rada Saveza općina i gradova FBiH: Borimo se za zajedničke ciljeve

15/06/2022

 

Svečanost povodom obilježavanja 50 godina rada Saveza općina i gradova Federacije BiH održana je danas u Neumu.

  • Suština je da zastupamo interese jedinica lokalne samouprave pred svim nivoima vlasti i da se borimo za zajedničke ciljeve, za jačanje lokalne samouprave općina i gradova, a sve u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, koju je BiH ratificirala i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, kao i Ustavom FBiH. Dakle, mi smo institucionalno prepoznati i nezaobilazna smo institucija kada su u pitanju ne samo interesi već i zakonska rješenja koja imaju uticaj na lokalni nivo vlasti, koji bi trebao da bude razvijeniji – kazala je direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin.

Na svečanosti je potpisan Ugovor između Saveza općina i gradova FBiH i Razvojne banke FBiH.

– Razvojna banka je među prvim reagirala na postavljene ciljeve i zadatke iz Strategije razvoja Federacije BiH i u skladu sa tim smjernicama smo kreirali pet novih kreditnih linija -istakla je predsjednica Uprave Razvojne banke FBiH Mersiha Slipičević.

Zahvaljujući navedenom, dobijena je kreditna linija za općine i gradove kada je u pitanju apliciranje na evropske fondove.

Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović naglasio je da je Savez općina i gradova veoma bitna organizacija koja povezuje sve loklane zajednice u Federaciji BiH.

– Putem Saveza se borimo za status lokalnih zajednica i svakim danom u tome sve više uspijevamo – poručio je Ejubović.

Kaže da je predstavljena Strategija djelovanja Saveza u kojoj se može vidjeti šta Savez namjerava da radi u budućnosti.

Na svečanosti su dodijeljene plakete pojedincima i organizacijama koji su dali kontinuiran doprinos u razvoju i unapređenju lokalne samouprave u BiH, kao i doprinos u razvoju Saveza općina i gradova FBiH.

– Plaketa mi znači i priznanje i podsticaj da se naučno-istraživačkim istraživanjem lokalne samouprave nastavim baviti i dajem doprinose i narednih godina – rekao je jedan od dobitnika, akademik Mirko Pejanović.

Na svečanosti je zaključeno da Savez općina i gradova FBiH marljivo doprinosi razvoju jedinica lokalne samouprave i ispunjavanju interesa općina i gradova kada se odlučuje o važnim zakonima za razvoj općina i gradova.

 

https://hayat.ba/50-godina-rada-saveza-opcina-i-gradova-fbih-borimo-se-za-zajednicke-ciljeve/694630/

Podijelite objavu, izaberite platformu!