Kontakt

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE
   BOSNE I HERCEGOVINE


Igmanska 1, 71000 Sarajevo, BiH

Phone:++ 387 33 724 - 900
 
724 - 902
Fax: 611 - 232

S.W.I.F.T
.: IBBHBA22

 

ŠTA NUDIMONašim komitentima nudimo:

  • dugoročne kredite za investiranje
  • dugoročne i kratkoročne kredite za obrtni kapital
  • kredite za finansiranje izvršenog izvoza

PROMOTIVNI FILM

Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava

USLOVI KREDITNE LINIJE:

-  rok otplate do 7 godina
-  grace period do 12 mjeseci
-  nominalna kamatna stopa 5,00% na godišnjem nivou*

Namjena:
 
-  finansiranje stalnih sredstava uz moguće odobravanje dijela tekućih sredstava vezanih za investiciju koja je predmet finansiranja

Korisnici kredita:

-  pravna lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, javna komunalna preduzeća, općine/gradovi i kantoni

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 1,00% za pravna lica, a 0,75% za fizička lica jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,45% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god. 
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%).
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,37% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god. 
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%).
 
Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke 

Kreditna linija za finansiranje poljoprivredne proizvodnje

USLOVI KREDITNE LINIJE:

-  rok otplate od 18 mjeseci do 10 godina
-  grace period ovisno o vrsti djelatnosti
-  nominalna kamatna stopa 4,00% na godišnjem nivou*

Namjena:

-  finansiranje poljoprivredne proizvodnje

Korisnici kredita:

-  pravna i fizička lica registrovana u skaldu s važećim zakonskim propisima za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 1,00% za pravna lica, a 0,75% za fizička lica jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,31% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 10 god. 
 (naknada za obradu zahtjeva 1,00%).
 Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,25% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 10 god. 
 (naknada za obradu zahtjeva 0,75%). 

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke


Maksimalni rokovi za određene namjene kreditnih sredstava iz kreditne linije za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje

Kreditna linija za dugoročno kreditiranje za podsticaj zapošljavanja - iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje

USLOVI KREDITNE LINIJE:

za industriju, zanatstvo i usluge:
-  rok otplate do 7 godina
-  grace period do 12 mjeseci
-  nominalna kamatna stopa 4,00% na godišnjem nivou*

za poljoprivrednu proizvodnju:
-  rok otplate do 7 godina
-  grace period do 24 mjeseca
-  nominalna kamatna stopa 3,00% na godišnjem nivou**

Namjena:

-  finansiranje stalnih i tekućih sredstava uz zapošljavanje novih radnika sa biroa za zapošljavanje

Korisnici kredita:

-  pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 1,00% za pravna lica, a 0,75% za fizička lica jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

 * Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,40% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.   
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%).
Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,32% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.   
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%).

** Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,36% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.  
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%).
Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,28% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.  
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%).

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke

Kreditna linija za održavanje zaposlenosti - iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje

USLOVI KREDITNE LINIJE:

-  minimalni iznos pojedinačnog kredita je 15.000 KM, a maksimalni 500.000 KM (maksimalno 5.000 KM po zaposlenom)
-  rok otplate do 36 mjeseci
-  grace period do 6 mjeseci
-  nominalna kamatna stopa 5,00% na godišnjem nivou*

Namjena:
 
-  finansiranje tekućih sredstava uz održavanje postojećeg nivoa zaposlenosti

Korisnici kredita:

-  pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima proizvodnje i usluga

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 1,00% za pravna lica, a 0,75% za fizička lica jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,84% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 3 god. 
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%).
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,66% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 3 god.  
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%).

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke

Kreditna linija za dugoročno kreditiranje mikrobiznisa - obrt

USLOVI KREDITNE LINIJE:

-  rok otplate od 13 mjeseci do 7 godina
-  grace period do 12 mjeseci
-  nominalna kamatna stopa 5,00% na godišnjem nivou*

Namjena:
 
-  dugoročno kreditiranje potrebnih stalnih sredstava za poslovanje samostalnih zanatskih i uslužnih radnji, nabavku opreme i otkup poslovnog prostora u kome obavljaju ili će obavljati poslovnu djelatnost iz oblasti proizvodnje i usluga, izuzev trgovine, usluga taksija i ugostiteljstva

Korisnici kredita:

-  fizička lica registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,75% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,37% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 godina.
 
Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke

Kreditna linija za finansiranje izvršenog izvoza

USLOVI KREDITNE LINIJE:

-  rok otplate do 18 mjeseci
-  nominalna kamatna stopa 5,00% na godišnjem nivou*

Namjena:

- finansiranje izvršenog izvoza preduzeća iz oblasti proizvodnje i usluga

Korisnici kredita:

-  pravna lica koja se bave proizvodnjom i uslugama

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,75 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,15% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 18 mjeseci.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke

Kreditna linija za finansiranje uvoza pšenice

USLOVI KREDITNE LINIJE:

-  rok otplate do 24 mjeseca
-  otplata mjesečna, bez grace perioda
-  nominalna kamatna stopa 5,00% na godišnjem nivou*

Namjena:
 
- finansiranje tekućih sredstava namijenjenih za uvoz pšenice

Korisnici kredita:

-  pravna i fizička lica, registrovana za daljnju preradu i obradu pšenice, sa sjedištem na području Federacije Bosne i Hercegovine

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 1,00% za pravna lica, a 0,75% za fizička lica jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,19 % za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 24 mjeseca 
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%).
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,92% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 24 mjeseca 
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%).

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke

Kreditna linija za finansiranje ruralnog razvoja i turizma

USLOVI KREDITNE LINIJE:

-  minimalan iznos pojedinačnog kredita je 50.000,00 KM, a maksimalan iznos je 500.000,00 KM
-  rok otplate do 7 godina
-  grace period do 12 mjeseci
-  nominalna kamatna stopa 5,00 % na godišnjem nivou*
-  Federalno ministarstvo okoliša i turizma osigurava sufinansiranje kamate u iznosu od 5,00% na godišnjem nivou za sve vrijeme trajanja otplate kredita

Namjena:
 

- izgradnja turističko-ugostiteljskih kapaciteta, razvoj seoskog turizma te izgradnja osnovne turističke infrastrukture

Korisnici kredita:

- pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 1,00% za pravna lica, a 0,75% za fizička lica jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,38% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 7 god. 
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%).
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,30% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 7 god.
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%).

 Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 2,00:1,00 u odnosu na iznos odobrenog kredita

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama.

c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva

d)  garancije druge banke

 Nazad Štampaj  Na vrh