Kontakt

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE
   BOSNE I HERCEGOVINE


Igmanska 1, 71000 Sarajevo, BiH

Phone:++ 387 33 724 - 900
 
724 - 902
Fax: 611 - 232

S.W.I.F.T
.: IBBHBA22

 

ŠTA NUDIMONašim komitentima nudimo:

  • dugoročne kredite za investiranje
  • dugoročne i kratkoročne kredite za obrtni kapital
  • kredite za finansiranje izvršenog izvoza

PROMOTIVNI FILM

Kapital Banke

Kapital Razvojne banke Federacije BiH je u isključivom vlasništvu Federacije. U skladu sa Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH, Banka je kod osnivanja preuzela kapital pravnog prednika, Investicijske Banke Federacije BiH.

Na dan 31.12.2013. godine ukupni kapital Banke iznosi 174.909.278,10 KM.Nazad Štampaj  Na vrh