Posjeta preduzeću Krupa Kabine d.o.o

03.10.2019

Izvršni direktor za projekte i razvoj Dalibor Milinković i direktor Sektora za istraživanje i razvoj Borislav Trlin posjetili su 18.9.2019. godine dugogodišnjeg klijenta Razvojne Banke, preduzeće Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa. Tom prilikom ugostili su ih direktor Dženan Džafić i prokurista firme Aida Fojnica.

„Krupa Kabine“ d.o.o. je kompanija sa sjedištem u Bosanskoj Krupi i dio je grupacije „SIAC“. Kompanija je osnovana 1980-te godine i slijedeće godine slavi 40 godina svog postojanja. Bave se proizvodnjom kabina za poljoprivredne i građevinske mašine, te traktore. Vlasnik, Grupacija „SIAC“ danas posjeduje firme u Italiji, gdje je i sjedište matične kompanije, Njemačkoj, Sloveniji, Češkoj, Indiji i u Bosni i Hercegovini. Glavni kupci su: LIEBHERR, CATERPILLAR, MAGNI, CLASS, DIECI, KUBOTA, BOBCAT i dr. što ih čini bitnim dobavljačem za najpoznatije proizvođače mašina za Evropsko i Sjevernoameričko tržiste.

Sa Razvojnom bankom FBiH uspostavljen je kontakt 2011. godine. Banka je vjerovala u projekat ulaganja stranog investitora i od tada su postignuti brojni zajednički uspjesi. Od početnih 6.540 m² proizvodnog pogona Krupa Kabine d.o.o. došli su do površine od 10.392 m². U početku su zapošljavali 200 radnika a sada u pogonima „KRUPA KABINE“ d.o.o. uposleno preko 300 obučenih i kvalificiranih radnika. Dnevna proizvodnja je dostigla brojku od 85 kabina što povlači sa sobom od 8 do 10 kamiona dnevno za izvoz prema EU.

Kompanija uskoro ulazi u razvojni projekat širenja postojećih kapaciteta i RBFBiH će kao partner podržati ovu aktivnost kao i do sada. Na putu ostvarenja svojih finansijskih ciljeva i realizaciji općedruštvenih ciljeva Federacije, Razvojna banka Federacije nastavlja da kroz podršku razvoju malih i srednjih privrednih subjekata  unapređuje razvoj Federacije.

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije