Posjeta preduzeću Krupa Kabine d.o.o

03.10.2019

Izvršni direktor za projekte i razvoj Dalibor Milinković i direktor Sektora za istraživanje i razvoj Borislav Trlin posjetili su 18.9.2019. godine dugogodišnjeg klijenta Razvojne Banke, preduzeće Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa. Tom prilikom ugostili su ih direktor Dženan Džafić i prokurista firme Aida Fojnica.

„Krupa Kabine“ d.o.o. je kompanija sa sjedištem u Bosanskoj Krupi i dio je grupacije „SIAC“. Kompanija je osnovana 1980-te godine i slijedeće godine slavi 40 godina svog postojanja. Bave se proizvodnjom kabina za poljoprivredne i građevinske mašine, te traktore. Vlasnik, Grupacija „SIAC“ danas posjeduje firme u Italiji, gdje je i sjedište matične kompanije, Njemačkoj, Sloveniji, Češkoj, Indiji i u Bosni i Hercegovini. Glavni kupci su: LIEBHERR, CATERPILLAR, MAGNI, CLASS, DIECI, KUBOTA, BOBCAT i dr. što ih čini bitnim dobavljačem za najpoznatije proizvođače mašina za Evropsko i Sjevernoameričko tržiste.

Sa Razvojnom bankom FBiH uspostavljen je kontakt 2011. godine. Banka je vjerovala u projekat ulaganja stranog investitora i od tada su postignuti brojni zajednički uspjesi. Od početnih 6.540 m² proizvodnog pogona Krupa Kabine d.o.o. došli su do površine od 10.392 m². U početku su zapošljavali 200 radnika a sada u pogonima „KRUPA KABINE“ d.o.o. uposleno preko 300 obučenih i kvalificiranih radnika. Dnevna proizvodnja je dostigla brojku od 85 kabina što povlači sa sobom od 8 do 10 kamiona dnevno za izvoz prema EU.

Kompanija uskoro ulazi u razvojni projekat širenja postojećih kapaciteta i RBFBiH će kao partner podržati ovu aktivnost kao i do sada. Na putu ostvarenja svojih finansijskih ciljeva i realizaciji općedruštvenih ciljeva Federacije, Razvojna banka Federacije nastavlja da kroz podršku razvoju malih i srednjih privrednih subjekata  unapređuje razvoj Federacije.

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

09.10.2019

Obrazac realizacije ugovora za period 01.01.-30.9.2019. godine

Opširnije

27.08.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga- Sistematski ljekarski pregled radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije