Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Livnu

02.07.2019

Razvojna banka Federacije BiH u organizaciji Grada Livna održala  je u četvrtak 27. juna/lipnja 2019. godine u sali Gradskog vijeća Livna prezentaciju „Kreditnih linija Banke“. Prisutnima se obratio direktor Sektora za istraživanje i razvoj Borislav Trlin.

Primarna zadaća Razvojne banke je provođenje ekonomske politike Vlade FBiH radi gospodarskog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

U sklopu ove prezentacije predstavljene su kreditne linije koje banka nudi svojim komitentima uz povoljne kamate i aktivan pristup klijentima. To su prvenstveno dugoročni krediti za investicije, dugoročni i kratkoročni krediti za obrtni kapital, krediti za financiranje izvršenog izvoza, obavljanje platnog prometa u zemlji i inozemstvu za korisnike kredita, elektronsko bankarstvo Razvojne banke te garancijski poslovi u zemlji i inozemstvu.

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u 2020. godini

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe RB FBiH za 2020. godinu

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga poslovnog oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe RB FBiH u 2020. godini

Opširnije