Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Livnu

02.07.2019

Razvojna banka Federacije BiH u organizaciji Grada Livna održala  je u četvrtak 27. juna/lipnja 2019. godine u sali Gradskog vijeća Livna prezentaciju „Kreditnih linija Banke“. Prisutnima se obratio direktor Sektora za istraživanje i razvoj Borislav Trlin.

Primarna zadaća Razvojne banke je provođenje ekonomske politike Vlade FBiH radi gospodarskog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

U sklopu ove prezentacije predstavljene su kreditne linije koje banka nudi svojim komitentima uz povoljne kamate i aktivan pristup klijentima. To su prvenstveno dugoročni krediti za investicije, dugoročni i kratkoročni krediti za obrtni kapital, krediti za financiranje izvršenog izvoza, obavljanje platnog prometa u zemlji i inozemstvu za korisnike kredita, elektronsko bankarstvo Razvojne banke te garancijski poslovi u zemlji i inozemstvu.

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

27.08.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga- Sistematski ljekarski pregled radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke higijenskih potrepština za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije