Prezentacija kreditnih linija RBFBiH u Cazinu

11.06.2019

Dana 30.5.2019. godine predstavnici Razvojne banke Federacije BiH Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Banke, te Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj održali su  prezentaciju kreditnih linija za privrednike Cazina u prostorijama Gradske Vijećnice, a u suradnji sa Gradonačelnikom Cazina.

Nakon prezentacije upriličen je sastanak u kabinetu gradonačelnika gospodina Nermina Ogreševića i njegovih saradnika sa predstavnicima RBFBiH. Razgovaralo se na temu finasiranja investicijskih projekata u Cazinu, te o mogućnosti subvencije kamata za Cazinske privrednike

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke servera za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

12.06.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke UTM uređaja s podrškom proizvođača za 12 mjeseci za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

06.06.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja sistema elektronskog bankarstva za period od 12 mjeseci

Opširnije

09.05.2019

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku javne nabavke

Opširnije