Prezentacija kreditnih linija RBFBiH u Cazinu

11.06.2019

Dana 30.5.2019. godine predstavnici Razvojne banke Federacije BiH Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Banke, te Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj održali su  prezentaciju kreditnih linija za privrednike Cazina u prostorijama Gradske Vijećnice, a u suradnji sa Gradonačelnikom Cazina.

Nakon prezentacije upriličen je sastanak u kabinetu gradonačelnika gospodina Nermina Ogreševića i njegovih saradnika sa predstavnicima RBFBiH. Razgovaralo se na temu finasiranja investicijskih projekata u Cazinu, te o mogućnosti subvencije kamata za Cazinske privrednike

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke higijenskih potrepština za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

04.07.2019

Odluka o izbrou ponuđača u postupku nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije