Prezentacija kreditnih linija RBFBiH u Cazinu

11.06.2019

Dana 30.5.2019. godine predstavnici Razvojne banke Federacije BiH Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Banke, te Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj održali su  prezentaciju kreditnih linija za privrednike Cazina u prostorijama Gradske Vijećnice, a u suradnji sa Gradonačelnikom Cazina.

Nakon prezentacije upriličen je sastanak u kabinetu gradonačelnika gospodina Nermina Ogreševića i njegovih saradnika sa predstavnicima RBFBiH. Razgovaralo se na temu finasiranja investicijskih projekata u Cazinu, te o mogućnosti subvencije kamata za Cazinske privrednike

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije