Učešće Razvojne banke FBiH na 10. Jubilarnom Međunarodnom Sarajevo Business Forumu 2019

25.04.2019

Razvojna banka FBiH podržala je i ove godine svojim učešćem Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum 2019. koja je održana od 17-19. aprila 2019. godine.

Ovogodišnji Sarajevo Businesws Forumu 2019. okupio je oko 2.000 gostiju iz 50 zemalja svijeta, a predstavljeno je oko 350 projekata i održano preko 450 poslovnih sastanaka.

Sarajevo Business Forum objelodanio je niz projekata iz IT sektora, drvne industrije, poljoprivrede, energetike, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora. Predstavnici stranih delegacija tokom foruma posebno su isticali kako je BiH zemlja u koju vrijedi ulagati zbog geopolitičkog položaja, stabilnog kursa, ali i obrazovane i sposobne radne snage.

Drugog dana Foruma u Hotelu Hills na Ilidži predstavnici Razvojne banke na svom štandu su ugostili mnogobrojne domaće i međunarodne učesnike zainteresovane za saradnju u vezi sa projektima iz poljoprivrede, industrijske proizvodnje i energetike, kao i finasiranje investicionih projekta općina, gradova, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke higijenskih potrepština za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

04.07.2019

Odluka o izbrou ponuđača u postupku nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije