Predstavnici HBOR-a u uzvratnoj posjeti Razvojnoj banci FBiH

13.03.2019

Kao što je dogovoreno na sastanku u Zagrebu , predstavnici HBOR-a posjetili su u utorak 05.03. Razvojnu banku Federacije BiH . Sastanak je održan u prostorijama Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine , a ispred Hrvatske banke za obnovu i razvitak prisutni su bili gospodin Hrvoje Čuvalo, član Uprave, te gospodin Josip Grgić iz Direkcije EU fondovi i financijski instrumenti HBOR-a .

Između ostalog, razgovaralo se i o zajedničkim nastupanjima u međunarodnim financijskim institucijama kao što su IDA (Međunarodna razvojna asocijacija), CEB (Razvojna banka Vijeća Evrope) i IRBRS (Evropska asocijacija javnih banaka), te o iskustvima i koristima koje HBOR ima u dosadašnjoj suradnji sa istim.

Također, se razgovaralo o mogućim modalitetima buduće suradnje ove dvije financijske institucije, kao i pogodnostima  korištenja EU Fondova .

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke servera za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

16.04.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

09.05.2019

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku javne nabavke

Opširnije

17.4.2019

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Opširnije

28.02.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema u Razvojnoj banci

Opširnije