Predstavnici HBOR-a u uzvratnoj posjeti Razvojnoj banci FBiH

13.03.2019

Kao što je dogovoreno na sastanku u Zagrebu , predstavnici HBOR-a posjetili su u utorak 05.03. Razvojnu banku Federacije BiH . Sastanak je održan u prostorijama Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine , a ispred Hrvatske banke za obnovu i razvitak prisutni su bili gospodin Hrvoje Čuvalo, član Uprave, te gospodin Josip Grgić iz Direkcije EU fondovi i financijski instrumenti HBOR-a .

Između ostalog, razgovaralo se i o zajedničkim nastupanjima u međunarodnim financijskim institucijama kao što su IDA (Međunarodna razvojna asocijacija), CEB (Razvojna banka Vijeća Evrope) i IRBRS (Evropska asocijacija javnih banaka), te o iskustvima i koristima koje HBOR ima u dosadašnjoj suradnji sa istim.

Također, se razgovaralo o mogućim modalitetima buduće suradnje ove dvije financijske institucije, kao i pogodnostima  korištenja EU Fondova .

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije