Predstavnici HBOR-a u uzvratnoj posjeti Razvojnoj banci FBiH

13.03.2019

Kao što je dogovoreno na sastanku u Zagrebu , predstavnici HBOR-a posjetili su u utorak 05.03. Razvojnu banku Federacije BiH . Sastanak je održan u prostorijama Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine , a ispred Hrvatske banke za obnovu i razvitak prisutni su bili gospodin Hrvoje Čuvalo, član Uprave, te gospodin Josip Grgić iz Direkcije EU fondovi i financijski instrumenti HBOR-a .

Između ostalog, razgovaralo se i o zajedničkim nastupanjima u međunarodnim financijskim institucijama kao što su IDA (Međunarodna razvojna asocijacija), CEB (Razvojna banka Vijeća Evrope) i IRBRS (Evropska asocijacija javnih banaka), te o iskustvima i koristima koje HBOR ima u dosadašnjoj suradnji sa istim.

Također, se razgovaralo o mogućim modalitetima buduće suradnje ove dvije financijske institucije, kao i pogodnostima  korištenja EU Fondova .

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke higijenskih potrepština za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

04.07.2019

Odluka o izbrou ponuđača u postupku nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije