Predstavnici Razvojne banke FBiH posjetili HBOR

23.01.2019

Predstavnici Razvojne banke Fedracije BiH su 07.01.2019. godine u Zagrebu posjetili Hrvatsku banku za obnovu i razvitak (HBOR). Tom prilikom održan je sastanak sa članovima Uprave Hrvojem Čuvalo i Hrvojem Galičić. Razvojnu banku FBiH predstavljali su Dalibor Milinković, član Uprave RBFBiH i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj.

 

Nakon razmjenjenih informacija i iskustava o radu ovih institucija, predloženo je da se u narednom periodu sačini Protokol o zajedničkoj suradnji, te da se definiraju modaliteti i načini zajedničkog nastupanja na teritoriji FBiH. Obje strane će napraviti svoje prijedloge i o istim će se detaljno razgovarati na slijedećem sastanku u Sarajevu .

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke higijenskih potrepština za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

04.07.2019

Odluka o izbrou ponuđača u postupku nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije