Predstavnici Razvojne banke FBiH posjetili HBOR

23.01.2019

Predstavnici Razvojne banke Fedracije BiH su 07.01.2019. godine u Zagrebu posjetili Hrvatsku banku za obnovu i razvitak (HBOR). Tom prilikom održan je sastanak sa članovima Uprave Hrvojem Čuvalo i Hrvojem Galičić. Razvojnu banku FBiH predstavljali su Dalibor Milinković, član Uprave RBFBiH i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj.

 

Nakon razmjenjenih informacija i iskustava o radu ovih institucija, predloženo je da se u narednom periodu sačini Protokol o zajedničkoj suradnji, te da se definiraju modaliteti i načini zajedničkog nastupanja na teritoriji FBiH. Obje strane će napraviti svoje prijedloge i o istim će se detaljno razgovarati na slijedećem sastanku u Sarajevu .

16.04.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

16.04.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke osiguranja službenih vozila Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

12.04.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Razvojne banke Federacije BiH marke Škoda u ovlaštenom servisu

Opširnije

17.4.2019

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Opširnije

28.02.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema u Razvojnoj banci

Opširnije

26.12.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - u postupku nabavke i isporuke goriva i autokozmetike za potrebe Razvojne banke FBiH

Opširnije