Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Vitezu

31.10.2018

Predstavnici Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine su 24.10.2018. godine u Franšiznom centru u Vitezu imali prezentaciju kreditnih linija korporativnim klijentima, gdje im je domaćin bio načelnik Općine Tomislav Bošnjak – Matić

Tom prigodom, u ime Razvojne banke FBiH okupljenim gospodarstvenicima obratio se Borislav Trlin, direktor  Sektora za istraživanje i razvoj. Predstavljene su svi proizvodi Banke kao i posebna kreditna linija za financiranje općina, gradova, županija te javnih poduzeća.

Nakon uspješne prezentacije u kabinetu načelnika Viteza održan je sastanak gdje je dogovoreno da će predstavnici Banke u skorije vrijeme napraviti prezentaciju za mala i srednja preduzeća.

16.04.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

16.04.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke osiguranja službenih vozila Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

12.04.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Razvojne banke Federacije BiH marke Škoda u ovlaštenom servisu

Opširnije

17.4.2019

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Opširnije

28.02.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema u Razvojnoj banci

Opširnije

26.12.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - u postupku nabavke i isporuke goriva i autokozmetike za potrebe Razvojne banke FBiH

Opširnije