Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Širokom Brijegu i Tomislavgradu

13.09.2018

Ured Gradonačelnika Grada Širokog Brijega i Ured za europske integracije Vlade Hrvatsko-neretvanske Županije 5.9.2018. godine bili su domaćini prezentacije na kojoj su predstavljene mogućnosti kreditiranja poduzetništva i javnog sektora od strane Razvojne banke Federacije BiH.

Prezentacija u Širokom Brijegu

Tom prigodom su prezentirane mogućnosti posebnih kreditnih linija namijenjenih financiranju mikro-biznisa i obrta, poljoprivredne proizvodnje, samozapošljavanja, kao i posebna kreditna linija za financiranje općina, gradova, županija, te javnih komunalnih poduzeća.

Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Banke, te Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj, zainteresiranima su objasnili što im Razvojna banka FBiH može ponuditi.

Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Banke

 

Prezentacija je bila organizirana u hotelu „PARK“. Na samom početku u ime domaćina Grada Širokog Brijega sve nazočne je pozdravio Andrija Kraljević, šef odsjeka za gospodarstvo.

Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj

Na inicijativu općinskoga načelnika Ivana Vukadina, u dvorani Skupštine Hercegbosanske županije u Tomislavgradu 6.9.2018. godine održan je sastanak predstavnika Razvojne banke FBiH i poslodavaca općine Tomislavgrad.

Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Banke

U ime Razvojne banke FBiH okupljenim gospodarstvenicima obratili su se Dalibor Milinković, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj Banke, te Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj.

Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj

Predstavljene su nove kreditne linije za poljoprivredu, mikro-biznisa i obrta, kao i posebna kreditna linija za financiranje općina, gradova, županija te javnih poduzeća. Nekoliko puta naglašeno je kako je ovo banka svih građana FBiH i kako je nakon opravdanih kritika u proteklom razdoblju banka stabilizirana, i krenula u novom smjeru te su svi prisutni poslodavci pozvani na kontinuiranu saradnju sa bankom.

 

Prezentacija Banke u Tomislavgradu

U nastavku druženja predstavnici Razvojne banke FBiH odgovarali su na sve upite nazočnih vezane za načine apliciranja, uvjete kreditiranja itd.

 

03.08.2018

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu ˝Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu.˝

Opširnije

3.11.2017

Odluku o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sisitema Banke

Opširnije

30.10.2017

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

Opširnije

04.12.2018

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Opširnije

27.11.2018

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Opširnije

19.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke

Opširnije

01.11.2018

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Opširnije

06.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku regala/ormara za smještaj arhivske i registraturne građe

Opširnije

04.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja banke za godinu koja završava na dan 31.12.2018.godine

Opširnije

04.09.2018.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga eksterne revizije informacionih sistema banke za 2018 godinu.

Opširnije