Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Grudama

21.07.2017

Dana 13.7.2017. godine održana je prezentacija kreditnih linija Banke u prostorijama općinske zgrade u Grudama. Sastanku sa privrednicima i prezentaciji kreditnih linija, osim predstavnika Banke, Dalibora Milinkovića, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj, i Borislava Trlina, direktora Sektora za istraživanje i razvoj, prisustvovali su Ljubo Grizelj, načelnik Općine Grude i Draženko Vranješ, predsjednik Općinskog vijeća.

Izuzetno pozitivno pozdravljeno je nastojanje Banke da se na ovako transparentan i učinkovit način približi privrednicima ove općine.

28.7.2017.

Javni konkurs za odabir korisnika po Programu "Subvencioniranje kamata na kredite krajnjim korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka FBiH za ulaganja na području Općine Ključ"

Opširnije

5.3.2015

Plan nabavki za 2015 godinu

Opširnije

29.8.2016.

Promotivne aktivnosti za potrebe Banke putem sponzorstva - Poziv za dostavljanje početne ponude

Opširnije