U ponedjeljak, 17. jula/srpnja 2017. godine, prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Ljubuškom

14.07.2017

Dana 10. jula/srpnja 2017. godine održan je sastanak predstavnika Razvojne banke FBiH sa predstavnicima izvršne vlasti Županije Zapadnohercegovačke i Općine Ljubuški. Predstavnici Razvojne banke FBiH, mr. sc. Marijan Oršolić, potpredsjednik Uprave, Dalibor Milinković, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj, i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj, upoznali su Nevenka Barbarića, načelnika Općine Ljubuški, Tonija Kraljevića, dopredsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke i ministra finansija, i njihove saradnike sa aktivnostima i mogućnostima Banke.


Nakon iskazanog zadovoljstva u vezi s aktivnostima koje Banka provodi na području Županije Zapadnohercegovačke, dogovorena je prezentacija kreditnih linija i proizvoda Banke za privrednike sa područja općine Ljubuški za ponedjeljak, 17. jula/srpnja 2017. godine, sa početkom u 19 sati i 30 minuta u prostorijama Općinske vijećnice Ljubuški.

28.7.2017.

Javni konkurs za odabir korisnika po Programu "Subvencioniranje kamata na kredite krajnjim korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka FBiH za ulaganja na području Općine Ključ"

Opširnije

5.3.2015

Plan nabavki za 2015 godinu

Opširnije

29.8.2016.

Promotivne aktivnosti za potrebe Banke putem sponzorstva - Poziv za dostavljanje početne ponude

Opširnije