U ponedjeljak, 17. jula/srpnja 2017. godine, prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Ljubuškom

14.07.2017

Dana 10. jula/srpnja 2017. godine održan je sastanak predstavnika Razvojne banke FBiH sa predstavnicima izvršne vlasti Županije Zapadnohercegovačke i Općine Ljubuški. Predstavnici Razvojne banke FBiH, mr. sc. Marijan Oršolić, potpredsjednik Uprave, Dalibor Milinković, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj, i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj, upoznali su Nevenka Barbarića, načelnika Općine Ljubuški, Tonija Kraljevića, dopredsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke i ministra finansija, i njihove saradnike sa aktivnostima i mogućnostima Banke.


Nakon iskazanog zadovoljstva u vezi s aktivnostima koje Banka provodi na području Županije Zapadnohercegovačke, dogovorena je prezentacija kreditnih linija i proizvoda Banke za privrednike sa područja općine Ljubuški za ponedjeljak, 17. jula/srpnja 2017. godine, sa početkom u 19 sati i 30 minuta u prostorijama Općinske vijećnice Ljubuški.