Podrška finansiranja kapitalnih projekata u Kantonu Sarajevo

20.05.2020

Dana 19.5.2020. godine ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić sa saradnicima razgovarali su sa članovima Uprave Razvojne banke FBiH, v.d. predsjednikom Uprave dr. sc. Semirom Fejzićem, v.d. izvršnim direktorom za upravljanje rizicima dr. sc. Mersihom Slipičević i v.d. izvršnim direktorom za podršku poslovanju Senijom Bubić, o finansiranju kapitalnih projekata planiranih Budžetom Kantona Sarajevo u 2020. godini putem Razvojne banke FBiH.

Finansiranje kapitalnih projekata ima za cilj nastavak postojećih i pokretanje novih infrastrukturnih projekata, nabavku opreme i drugih sredstava radi podrške oživljavanju privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo i očuvanja radnih mjesta posebno onih privrednih djelatnosti u sektorima koji su pogođeni pandemijom koronavirusom.

Istaknuto je da Razvojna banka FBiH podržava nastojanja Kantona Sarajevo, kao klijenta sa provjerenom kreditnom sposobnošću, da osigura dio potrebnih sredstava za finansiranje kapitalnih razvojnih projekata uz prihvatljiv nivo troškova i rizika.

Na sastanku su predstavljeni i ostali kreditni proizvodi koje nudi Razvojna banka FBiH po najpovoljnijim uslovima, sa razvojnim kamatnim stopama, a koji su na raspolaganju privrednim subjektima kako u Kantonu Sarajevo tako i u Federaciji.

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije