Upriličena prezentacija kreditnih linija privrednicima Grada Zenica

14.02.2020

Razvojna banka Federacije BiH je u četvrtak, 13.2.2020. godine, u saradnji sa zeničkom razvojnom agencijom ZEDA upriličila prezentaciju kreditnih linija svim zainteresiranim privrednicima Grada Zenice.

Širok je asortiman novih kreditnih linija Razvojne banke Federacije BiH koje karakteriše niža i fiksna kamatna stop tokom cijele otplate kredita te produženi rokovi otplate i grace perioda.

„Dugi rokovi povrata kredita, do čak petnaest godina, grace periodi dugi 36 mjeseci i fiksne kamatne stope karakteristični su za naše poslovanje, što u suštini znači da mi kao Banka na sebe preuzimamo kamatonosni rizik. Imamo tri kreditne linije za naše izvoznike, a koje se odnose na samu pripremu izvoza, podršku izvoza i kreditne linije za investicijske kredite za izvoznike“, istakao je, između ostalog, Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj.

Privrednici Grada Zenice su imali priliku dobiti informacije o svim raspoloživim kreditnim linijama Razvojne banke FBiH uz detaljno pojašnjenje načina apliciranja i adekvatnosti pojedinih linija za određene vrste biznisa.

27.01.2020

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

04.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga

Opširnije

31.01.2020

Osnovni elementi ugovora i okvirnih sporazuma 01.1 - 31.12.2019. godine

Opširnije

27.01.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema u Razvojnoj banci Federacije BiH za period 01.1.2020 - 31.12.2020. godine

Opširnije