Drugi o nama

Nova kreditna linija Razojne banke FBIH za privrednike i obrtnike

Namjena kreditnih sredstava može biti nabavka zaliha robe, sirovine i repromaterijala, kao i ostale obaveze prema dobavljačima, isplata bruto plaća radnicima, te plaćanje poreznih obaveza.

Razvojna banka Federacije BiH, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19, postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz novu Kreditnu liniju za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljednica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19.

Namjena kreditnih sredstava nove Kreditne linije može biti:

-nabavka zaliha robe, sirovine i repromaterijala, kao i ostale obaveze prema dobavljačima;

-isplata bruto plaća radnicima za period s početkom proglašenja stanja prirodne nesreće na nivou Bosne i Hercegovine;

-isplata drugih obaveza po osnovu direktnih i/ili indirektnih poreza.

Namjena kreditnih sredstava iz Kreditne linije ne može biti finansiranje otplate kredita i/ili izmirenje obaveza po kreditima i/ili drugih obaveza prema drugim bankama i finansijskim institucijama.

Kreditna linija uspostavljena je uz sljedeće uslove finansiranja:

-maksimalan iznos kredita do 2.000.000,00 KM;

-kamatna stopa: fiksna, 2,00 % na godišnjem nivou;

-maksimalan rok otplate: do 36 mjeseci;

-grace period: do 6 mjeseci za kredite odobrene na rok otplate do 18 mjeseci i do 12 mjeseci za kredite odobrene na rok otplate do 36 mjeseci;

-bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Kamate po kreditima odobrenim iz ove Kreditne linije, a ukoliko Vlada Federacije BiH, Federalni zavod za zapošljavanje ili drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH u narednom periodu budu donosili odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje pitanja likvidnosti privrednika i obrtnika zbog pojave pandemije virusnog oboljenja COVID-19, mogu biti predmet navedenih programa subvencioniranja.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

Instrumenti obezbjeđenja kredita definisani su u skladu sa Odlukom o definisanju, procjeni i tretmanu instrumenata za osiguranje naplate potraživanja Razvojne banke Federacije BiH.

Troškove pribavljanja instrumenta osiguranja snosi korisnik.

Dokumentacija za odobravanje kredita

Pored Zahtjeva za odobravanje kredita, klijent je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

-statusno-pravna dokumentacija-za nove klijente; Aktuelni izvod iz Sudskog registra-za nove i postojeće klijente Banke,

-uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj)-ukoliko klijent nije PDV obveznik potrebno je dostaviti uvjerenje UIO o navedenom,

-set finansijskih izvještaja za posljednja tri (3) obračunska perioda i analitički bruto bilans za mjesec koji prethodni podnošenju zahtjeva-za nove klijente; analitički bruto bilans za mjesec koji prethodi podnošenju zahtjeva-za postojeće klijente Banke,

-potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave i UIO o stanju obaveza poreza i doprinosa. Ukoliko klijent ima zaključen sporazum sa nadležnim institucijama, dostaviti isti,

-ponudu instrumenata osiguranja kredita,

-profakture, predugovore za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i sl. Banka neće prihvatiti ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica (osim kod nabavki od registrovanih obrta i sl.), kao i dokumentaciju o nabavci koja je starija od tri (3) mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za kredit. Dokumentacija vezana za finansiranje mora da bude vezana isključivo za uspostavljanje likvidnosti koja je narušena zbog pojave pandemije virusnog oboljenja COVID-19,

-ostalu dokumentaciju po zahtjevu Banke, ukoliko se procijeni da je potrebno.

Izvor: http://business-magazine.ba/2020/04/25/nova-kreditn

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Razvojna banka FBiH

U cilju realizacije dijela Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. Godinu, potpisan je Protokol o suradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Razvojne banke FBiH.

Riječ je o sredstvima u iznosu od 9 miliona KM, koja će biti plasirana u formi kredita, a imaju za cilj olakšati poslovanje u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.

Tim povodom mi smo u Otvorenom programu Radio Tuzle razgovarali sa Semirom Fejzićem, VD predsjednikom Uprave Razvojne banke Federacije BiH.

Izvor: https://rtv7.ba

 

Osigurano dodatnih 9 mil KM za podršku poljoprivredi u FBiH

U cilju realizacije dijela Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu, u prostorijama Razvojne banke FBiH potpisan je Protokol o suradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojeg zastupa ministar Šemsudin Dedić i Razvojne banke FBiH koju zastupa v.d. predsjednik Uprave Semir Fejzić.
 
Za realizaciju potpisanih dokumenata, FMPViŠ i Razvojna banka Federacije BiH osigurali su sredstva u ukupnom iznosu 9 mil KM, i to 3 mil KM FMPViŠ i 6 mil KM Razvojna banka Federacije BiH.
 
Protokolom o suradnji je definiran način realizacije dijela Programa FMVPiŠ, a koji se odnosi na Podršku investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije realizirane u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH.
 
U skladu s potpisanim Protokolom o suradnji i Ugovorom o namjenskom depozitu, osnovna načela suradnje u realizaciji investicijskih ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije krajnjih korisnika sredstava, realizirat će se na principu: 25% grant sredstva FMPViŠ, 25% vlastita sredstva korisnika sredstava i 50% kreditna sredstva Razvojne banke Federacije BiH, prenosi Caportal.net.
 
U skladu s potpisanim dokumentima, korisnik će sredstva kredita i grant sredstva moći koristiti za: investicije u poljoprivredne strojeve, opremu i priključne uredaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, sufinanciranje visoko kvalitetne rasplodne stoke, investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, investicije u podizanje višegodišnjih nasada, te potporu za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda.
 
Izvor: https://agrosavjet.com

Dedić i Fejzić potpisali Protokol: Dodatnih devet miliona KM za podršku poljoprivredi

U cilju realizacije dijela Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020., u prostorijama Razvojne banke FBiH potpisan je Protokol o saradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojeg zastupa ministar Šemsudin Dedić i Razvojne banke FBiH koju zastupa v.d. predsjednik Uprave Semir Fejzić.

Za realizaciju potpisanih dokumenata, FMPViŠ i Razvojna banka Federacije BiH osigurali su sredstva u ukupnom iznosu 9.000.000 KM, i to 3.000.000 KM FMPViŠ i 6.000.000 KM Razvojna banka Federacije BiH.

Protokolom o saradnji je definiran način realizacije dijela Programa FMVPiŠ, a koji se odnosi na Podršku investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije realizirane u saradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH.

U skladu s potpisanim Protokolom o saradnji i Ugovorom o namjenskom depozitu, osnovna načela saradnje u realizaciji investicijskih ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije krajnjih korisnika sredstava, realizirat će se na principu: 25 posto grant sredstva FMPViŠ, 25 posto vlastita sredstva korisnika sredstava i 50 posto kreditna sredstva Razvojne banke Federacije BiH.

U skladu s potpisanim dokumentima, korisnik će sredstva kredita i grant sredstva moći koristiti za: investicije u poljoprivredne strojeve, opremu i priključne uredaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, sufinanciranje visoko kvalitetne rasplodne stoke, investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, investicije u podizanje višegodišnjih nasada, te potporu za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda.

Istaknuto je da su kreditna sredstva Razvojne banke Federacije BiH za krajnje korisnike izuzetno povoljna, odnosno rok otplate kredita je do 15 godina, uz mogućnost odobrenja grace perioda do tri godine, ovisno o djelatnosti, te minimalna fiksna kamatna stopa tokom cijelog roka otplate kredita, što dodatno stvara sigurnost kod krajnjih korisnika, jer nema neizvjestnosti rasta tereta otplate kredita ako bi porasle tržišne kamatne stope.

Razvojna banka FBiH će procjenjivati bonitet korisnika kredita u skladu s internim procedurama. Po odobravanju kreditnih sredstva, Razvojna banka će odluku prosljeđivati FMPViŠ koje provodi proceduru odobravanja grant sredstava i s korisnikom zaključuje Ugovor o korištenju sredstava novčane potpore, odnosno dodjeljuje grant sredstva.

Fejzić je naveo da je Razvojna banka prepoznata kao pouzdan partner i podrška poljoprivrednicima i poljoprivrednoj proizvodnji, te naglasio da je i prije vanrednog stanja i krize izazvane globalnom pandemijom virusnog oboljenja COVID-19, Razvojna banka početkom godine formirala nove, tržišno najpovoljnije, kreditne linije iz oblasti poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

- Potpisivanje Protokola o saradnji i Ugovora o formiranju namjenskog depozita s FMPViŠ, predstavlja nastavak započete saradnje i institucionalno unapređuje sa FMPViŠ, koje će se nastaviti i nakon zavšetka pandemije - rekao je Fejzić.

Također, dodao je da je Razvojna banka u skladu s novonastalom situacijom već kreirala i relizuje Program posebnih mjera i olakšica za privredna društva, poljoprivrednike i obrtnike, koji su korisnici kredita u toj banci, te im ponudila niz modaliteta i olakšica od moratorija, restrukturiranja, produženja rokova otplate, reprograma kredita s dužim vremenskim rokovima, a ovih dana biti će operativna i nova Kreditna linija za likvidnost svim privrednicima i obrtnicima koji su pogođeni krizom, s fiksnom kamatnom stopom od dva posto, a koja može biti i predmet subvencioniranja bez naknade za obradu zahtjeva i rokom otplate do 36 mjeseci i dužim grace periodom do 12 mjeseci, sve s ciljem pomoći da ublaže i smanje posljedice izavane pandemijom.

- Razvojna banka uključena je i zajedno s Ministarstvom finansija i Vladom, aktivno sudjeluje u formiranju Garancijskog fonda, kao jednog od bitnih poticajnih alata Vlade FBiH za održavanje i poboljšanje likvidnosti kompanija, kojim se bitno olakša pristup kreditima, odnosno finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH, u kontekstu ekonomske krize zbog pandemije COVID-19, ali i za sve druge privredne subjekte koji će biti obuhvaćeni posebnim kreditno-garantnim programima Vlade FBiH - zaključio je Fejzić.

Dedić je kazao da je potpisivanjem tih dokumenta sa v.d. predsjednikom Uprave Razvojne banke FBiH učinjen dodatni iskorak s ciljem realizacije sveobuhvatnog Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2020. FMPViŠ i Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. FMPViŠ, usvojenim od strane Vlade Federacije BiH koje imaju za cilj povećanje obima poljoprivredne proizvodnje u FBiH.

Naglasio je da je zbog vanredne situacije izazvane globalnom pandemijom virusnog oboljenja COVID-19, izmjenjen i dio Programa koji se odnosi na sufinansinsiranje FMPViŠ za 2020., te je u odnosu na prvobitnih 500.000 KM, osigurano dodatnih 9.000.000 KM za podršku sufinansiranju različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne i jesenske sjetve, čime su za sve poljoprivredne proizvođače koji su izvršili ili planiraju proljetnu sjetvu, osigurana sredstva za sufinansiranje troškova nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

Osim toga, Dedić je naveo da je FMPViŠ osiguralo i 10 miliona KM za isplate poticajnih sredstava, kao i da je svim nivoima vlasti preporučeno odgađanje plaćanja zakupnine i koncesijskih ugovora za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednike, te odgoda plaćanja naknada za koncesije po pitanju korištenja voda.

Istakao je da je FMPViŠ zatražilo da se svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima osigura korištenje neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, te da se ukinu ranija ograničenja u biljnoj i animalnoj proizvodnji za fizičke osobe, poljoprivredne obrte i pravne subjekte, kao niz drugih mjera kojima bi se stvoriti uvjeti za akumulaciju značajnih finansijskih sredstva.

- Domaća proizvodnja je jako važna za sve zemlje, a naročito u vremenu globalne pandemije virusnog oboljenja COVID-19, što se u proteklom vremenu u Federaciji BiH pokazalo od izuzetne važnosti. Imajući u vidu navedeno, FMPViŠ je provođenjem sveobuhvatnog seta mjera usvojenog od strane Vlade BiH, stvorilo preduslove za stimulisanje, održavanje i povećanje poljoprivredne proizvodnje - zaključio je Dedić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Izvor: Faktor.ba

Nova Kreditna linija Razvojne banke FBiH za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom
"COVID-19"

Razvojna banka Federacije BiH, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19", postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz  NOVU Kreditnu liniju za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljednica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19".

Namjena kreditnih sredstava nove Kreditne linije može biti:

• nabavka zaliha robe, sirovine i repromaterijala, kao i ostale obaveze prema dobavljačima;
• isplata bruto plaća radnicima za period s početkom proglašenja stanja „Prirodne nesreće" proglašene na nivou Bosne i Hercegovine;
• isplata drugih obaveza po osnovu direktnih i/ili indirektnih poreza.

Namjena kreditnih sredstava iz nove Kreditne linije ne može biti finansiranje otplate kredita i/ili izmirenje obaveza po kreditima i/ili drugih obaveza prema drugim bankama i finansijskim institucijama.

Kreditna linija uspostavljena je uz sljedeće uslove finansiranja:

• maksimalan iznos kredita do 2.000.000,00 KM;
• kamatna stopa: fiksna, 2,00 % na godišnjem nivou;
• maksimalan rok otplate: do 36 mjeseci;
• grace period: do 6 mjeseca za kredite odobrene na rok otplate do 18 mjeseci i do 12 mjeseci za kredite odobrene na rok otplate do 36 mjeseci;
• bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Kamate po kreditima odobrenim iz ove Kreditne linije, a ukoliko Vlada Federacije BiH, Federalni zavod za zapošljavanje ili drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH u narednom periodu budu donosili odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje pitanja likvidnosti privrednika i obrtnika zbog pojave pandemije virusnog oboljenja „COVID-19", mogu biti predmet navedenih programa subvencioniranja.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

Instrumenti obezbjeđenja kredita definisani su u skladu sa Odlukom o definisanju, procjeni i tretmanu instrumenata za osiguranje naplate potraživanja Razvojne banke Federacije BiH.
Troškove pribavljanja instrumenta osiguranja snosi Korisnik.

Za više informacije, posjetite www.rbfbih.ba ili kontaktirajte Razvojnu banku FBiH:

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
Igmanska 1
71000 Sarajevo BiH
Tel: +387 33 724 900
E-mail: info@rbfbih.ba

Izvor:Privredna/Gospodarska Komora FBiH (http://www.kfbih.com/)

Održan sastanak sa predstavnicima Razvojne banke FBiH

Dana 04.03.2020.godine u zgradi Vlade održan je sastanak koji je organiziralo Ministarstvo privrede SBK u saradnji sa Razvojnom bankom F BiH. Na pomenutom sastanku prisustvovali su premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar Ministarstva privrede SBK Nisvet Hrnjić, predstavnici Razvojne banke F BiH izvršni direktor Dalibor Milinković i direktor sektor za istraživanje i razvoj Borislav Trlin. Također na navedenom sastanku prisustvovali su i načelnici općina i predstavnici javnog i privatnog sektora. Na početku sastanka obratili su se premijer Vlade SBK Tahir Lendo i ministar Ministarstva privrede SBK Nisvet Hrnjić, te su poželili dobrodošlicu prisutnima i zahvalili se na odazivu.

Nakon uvodnog obračanja predstavnici Razvojne banke su prezentirali prisutnima svoje nove kreditne proizvode koji bi pomogli pri efikasnijoj realizaciji razvojnih projekata od značaja za Kanton te poboljšanju zapošljavanja i drugih benefita u realnom sektoru. Nakon izvršene prezentacije ponude kreditnih proizvoda, prisutni su imali priliku uputiti pitanja predstavnicima Razvojne banke F BiH a sve u cilju dobijanja više informacija te mogućnosti razvijanja saradnje.

Na kraju sastanka, predstavnici Vlade SBK zajedno sa predstavnicima Razvojne banke iskazali su zadovoljstvo navedenim sastankom te pružili podršku predstavnicima javnog i privatnog sektora pri uspostavljanju saradnje i realizacije učešća u programima Razvojne banke F BiH.

Izvor: http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti-min-privrede

U Prozoru održano predstavljanje mogućnosti Razvojne banke FBiH

Razvojna banka FBiH u srijedu, 19.02.2020. u Prozoru je predstavila svoje aktivnosti i vlastite financijske proizvode.

Prezentacija je održana u dvorani HE Rama u Prozoru, a na početku prezentacije, u ime domaćina Općine Prozor-Rama, nazočne je pozdravio Josip Juričić, rukovoditelj službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.

Tijekom prezentacije predstavljene su kreditne linije i mogućnosti kreditiranja poduzetništva i javnoga sektora od strane Razvojne banke FBiH, koja je, kako je istakao izlagač Borislav Trlini, kao cilj postavila pomoć u razvoju poduzetništva i zapošljavanju ljudi.

Današnjoj prezentaciji prisustvovali su zainteresirani poduzetnici iz Rame kao i predstavnici općine Prozor-Rama.

Izvor: Ramski-vijesnik.ba

Upriličena prezentacija kreditnih linija privrednicima Grada Zenica

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa zeničkom razvojnom agencijom ZEDA upriličila je danas prezentaciju kreditnih linija svim zainteresiranim privrednicima sa područja našeg grada.

Naime, radi se o povoljnijim kreditnim linijama sa dosta nižom kamatnom stopom, što i predstavlja osnovnu razliku između kredita Razvojne banke FBiH i komercijalnih banaka.

„Dugi rokovi povrata kredita, do čak petnaest godina, grace periodi dugi 36 mjeseci i fiksne kamatne stope karakteristični su za naše poslovanje, što u suštini znači da mi kao banka na sebe preuzimamo kamatonosni rizik. Imamo tri kreditne linije za naše izvoznike, a koje se odnose na samu pripremu izvoza, podršku izvoza i kreditne linije za investicijske kredite za izvoznike“, istakao je, između ostalog, Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Zavidan broj zeničkih privrednika odazvao se današnjem predavanju.

„Već duži niz godina upoznat sam sa radom, ali i ponudama Razvojne banke FBiH, te sam, zahvaljujući njihovim povoljnim uslovima, itekako zadovoljan i onim što nude. Nadam se da ćemo i ubuduće biti u prilici surađivati jer, barem za privrednike, krediti koje komercijalne banke nude sa kamatnom stopom od 7-8% nisu isplative“,  ističe Ferid Ibrahimagić, vlasnik jedne zeničke kompanije.

Predstavnici Razvojne banke FBiH posebnu su zahvalnost izrazili predstavnicima ZEDE na organizaciji ovog događaja, ali i svim njihovim trenutnim i budućim klijentima na samom odazivu današnjem predavanju.

Izvor: Zenicainfo.ba

Podržati konkurentnost privrede

Izvor: Poslovne novosti

 

Razvojna banka FBiH i privredne komore: Podržati konkurentnost privrede

Predstavnici Razvojne banke FBiH, Vanjskotrgovinske komore BiH i Privredne komore Federacije na sastanku u Sarajevu su razgovarali o projektima i novim kreditnim linijama ove banke, te mogućnostima da zajednički podrže nove biznis ideje i investicione kapitalne projekte.

Semir Fejzić, v.d. predsjednika uprave Razvojne banke FBiH, kazao je da je ovo jedan u nizu sastanka koje organiziraju da bi postigli punu konekciju sa svim ključnim akterima i ostvarili funkciju Razvojne banke FBiH koja joj je povjerena od Vlade FBiH, a to je da bude javni servis ekonomskoj politici i privrednicima i da bude alat Vlade FBiH na jačanju konkurentnosti naše privrede i poticaj novom zapošljavanju.

– Želja nam je da sa svim ključnim akterima u FBiH, kao i BiH razvijemo sasvim novi koncept partnerstva, saradnje i da sa ujedinjenim resursima, mi sa finansijskim, oni sa svojim organizacionim privrednim potencijalima, podržimo po vrlo povoljnim, i vjerujem po najpovoljnijim uslovima kreditiranja, nove biznis ideje i investicione kapitalne projkete u FBiH – dodao je Fejzić.

Naveo je da je širok asortiman novih kreditnih linija i da su sve već operativne, te izdvojio dvije kreditne linije za poljoprivredu, obje sa rokom otplate do 15 godina.

– Jedna je direktna kreditna linija Razvojne banke, a drugu radimo u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva gdje uključujemo i 25 posto grant sredstava za kapitalne investicije od Ministarstva, 25 posto vlastitog učešća korisnika kredita i 50 posto kreditnih sredstava Razvojne banke – kazao je Fejzić dodajući da postoji još niz pogodnosti kojih nema u komercijalnom bankarstvu.

Kada je riječ o povećanju konkuretnosti naših izvoznika i smanjenju deficita u trgovinskoj razmjeni, prema Fejzićevim riječima, za izvoznike su kreirali tri posebne kreditne linije s jedinstvenom kamatnom stopom, ali u tri faze – stvaranja nove vrijednosti, nove investicije do pripreme izvoza, pa do naplate na osnovu izvoznih poslova.

– To je jedan veoma zanimljiv i koristan alat našim izvoznicima koji će sigurno unaprijediti njihovu konkurentnost i na neki način osigurati kontinuitet izvoznih poslova što treba rezultirati manjim deficitom u vanjskoj trgovini, te pozitivno uticati na GDP Federacije BiH i čitave BiH – istakao je Fejzić.

Ono što je važno za poslovnu zajednicu, kako je kazao potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, jeste dostupnost entitetskih razvojnih banaka i agencija.

– Poslovna zajednica treba ovakve kreditne linije. Mislim da su ova tri proizvoda koji se odnose na kreditiranje izvoza posebno interesantna za privredu BiH, a svakako su potrebni i svi drugi proizvodi, poput kreditiranja poljoprivrednih proizvođača. Ono što je važno jeste da Razvojna banka FBiH na ovaj način želi biti otvorena i dostupna poslovnoj zajednici kao što to omogućava ova uprava i menadžment. To je ono što nama u poslovnoj zajednici treba i možemo zajedno definirati i možda kreirati neke nove proizvode i usluge ove banke – kazao je Egrlić.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je kazao da je incijativa za ovaj sastanak došla od Razvojne banke FBiH što nije bio slučaj ranije kada su najčešće predstavnici komora na zahtjev privrednika tražili sastanke sa bankarima iznoseći projkete koje imaju.

– Razvojna banka FBiH kroz svoje projekte i nove proizvode koje nudi našim članicama, ustvari opravdava svoje ime i razvojnu funkciju po zaduženju Vlade Federacije BiH. Mi u Privrednoj komori FBiH ćemo kroz naša pojedinačna udruženja vezano za poljoprivredu, automobilsku, namjensku, tekstinu, hemijsku i druge industrije, ove proizvode predstaviti našim članicama, odnosno projekete koje može podržavati ova banka – kazao je Jašarspahić dodajući da će na ovaj način posebno mala i srednja preduzeća dobiti mogućnost da imaju bolji pristup finansijskim sredstvima za realizaciju svojih projekata.

Izvor: biznis.ba

 

Dvije nove kreditne linije za poljoprivrednike

O novim kreditnim linijama I mogućnostima da se podrže nove biznis ideje, razgovarali su danas predstavnici Razvojne banke FBiH, Vanjskotrgovinske komore BiH i Privredne komore Federacije na sastanku.
“Razvojna banka treba opravdati ulogu javnog servisa ekonomskoj politici i privrednicima i da bude alat Vlade FBiH na jačanju konkurentnosti naše privrede”, rekao je Semir Fejzić, v.d. predsjednika uprave Razvojne banke FBiH.
Naveo je da je širok asortiman novih kreditnih linija i da su sve već operativne, te izdvojio dvije kreditne linije za poljoprivredu, obje sa rokom otplate do 15 godina.

- Jedna je direktna kreditna linija Razvojne banke, a drugu radimo u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva gdje uključujemo i 25 posto grant sredstava za kapitalne investicije od Ministarstva, 25 posto vlastitog učešća korisnika kredita i 50 posto kreditnih sredstava Razvojne banke - kazao je Fejzić dodajući da postoji još niz pogodnosti kojih nema u komercijalnom bankarstvu.
Ono što je važno za poslovnu zajednicu, kako je kazao potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, jeste dostupnost entitetskih razvojnih banaka i agencija.

- Poslovna zajednica treba ovakve kreditne linije. To je ono što nama u poslovnoj zajednici treba i možemo zajedno definirati i možda kreirati neke nove proizvode i usluge ove banke - kazao je Egrlić.

Izvor: tvsa.ba

 

Tešanjski poduzetnici optimistični nakon novih kreditnih linija Razvojne banke

Informacija da Razvojna banka FBiH od prvog januara ove godine nudi široku paletu  povoljnih kreditnih linija namijenjenih kako za javni sektor i infrastrukturne projekte, tako i za izvozno orijentirane firme i poljoprivrednike, pozdravljena je i od strane tešanjskih poduzetnika. Do sada su i ovdašnji privrednici, u nedostatku strateških razvojnih kredita, često bili prinuđeni da posegnu za nepovoljnim  komercijalnim kreditima koji su, zbog visokih kamata i kratkih rokova otplate,  negativno utjecali na konkurentnost domaćih kompanija.

Sudeći prema povoljnim kreditnim linijama koje je Razvojna banka FBiH početkom godine kreirala i stavila na raspolaganje domaćoj privredi i javnom sektoru, i među tešanjskim poduzetnicima ima razloga za optimizam.

„Prije svega Razvojna banka, kako smo mi pratili i gledali njen rad, ima super programe koji će sigurno biti interensantni kako tešanjskoj privredi, tako i privredi BiH i cjelosti“, rekao je Dženis Mević, poduzetnik iz Tešnja.

Na inicijativu Tešanjske razvojne agencije predstavnici Razvojne banke su korisnicima u Tešnju prezentirali nove, povoljne kreditne linije.

„Mi smo izuzetno ponosni na činjenicu da su ove kreditne linije koje su izuzetno povoljne, neuporedivo u odnosu na komercijalne banke usmjerene prema firmama koje su izvoznici i koje su dominantne na području općine Tešanj“, kaže dr. Ismar Alagić, direktor Tešanjske razvojne agencije.

„Znači, imamo mogućnost kreditiranja i općinskih projekata, bitnih infrastrukturnih do mikrobiznisa. Znači jednu veoma široku lepezu proizvoda sa naglaskom na izvoznike gdje imamo tri kreditne linije i s naglaskom na poljoprivednike gdje imamo dvije izuzetno povoljne kreditne linije uz grant sredstva“, rekao je dr. Demir Fejzić, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH.

Uz podršku Razvojne agencije tim srednjoškolaca je kreirao jedinstvenu web platformu „Tešanj conected“ koja ima za cilj povezati tržište rada s potrebama privrede.

„Mogu radnici pretraživati objave za svoj posao. Znači mogu ući u pretražilicu i ukucati programer. I njima će izaći svi poslovi vezani za programere. Takođe mogu firme pretraživati radnike. Ukucati programer i izaći će im lista svih programera koji su prijavljeni“, kaže Harun Bajrić, član tima platforme Tešanj conected.

Nove kreditne linije Razvojne banke, uz povolljne kamatne stope i rokove otplate,  već su dostupne  privrednicima, javnom sektoru i poljoprivrednicima  u FBiH.

Izvor: federalna.ba

 

Razvojna banka FBiH u Tešnju predstavila nove kreditne linije

TEŠANJ, 7. februara (FENA) – Razvojna banka Federacije BiH predstavila je danas u Tešnju nove kreditne linije usmjerene prema firmama, poljoprivrednicima, obrtnicima i lokalnim zajednicama.

Prezentaciji, koja je održana u organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, prisustvovalo je oko 30 predstavnika i to izvozno orijentisanih firmi, obrtnika, poljoprivrednika, zadruga, općina i gradova, javnih preduzeća…

Direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj Ismar Alagić kazao je da ova agencija prati potrebe privatnog sektora i omogućava da informacije kao što su nove kreditne linije Razvojne banke FBiH dođu do onih kojima su potrebne.

– Poznato je da su u proteklom periodu korisnici sredstava Razvojne banke FBiH bile firme MADI, Koteks, JP Toplana Tešanj, te se nadamo da će se praksa dobre saradnje tešanjske privrede i Razvojne banke FBiH nastaviti i u narednom periodu – izjavio je Alagić.

Semir Fejzić, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, naveo je da je u novu godinu ova banka ušla s novim kreditnim linijama koje su prezentirane prvi put izvan Sarajeva.

– Predstavnici Razvojne banke FBiH danas su došli u Tešanj da predstave nove kreditne linije koje imaju niže kamatne stope i naknade za obradu kredita, te duže rokove otplate i grace perioda. Prateći trendove, svojim radom i zalaganjem, te strateškim planiranjem, a uz podršku Vlade FBiH, želimo doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju društvenih zajednica u Federaciji BiH. Općina Tešanj je lokalna zajednica sa velikim ekonomskim potencijalom i jedan od motora privrednog razvoja Federacije BiH, te je u interesu Razvojne banke FBiH da informacija o našim proizvodima i uslugama dođe do svih zainteresovanih subjekata i potencijalnih korisnika naših sredstava – istakao je Fejzić.

Mersiha Slipičević, v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima, navela je da je današnja posjeta rezultat opredjeljenja Uprave Banke da se poboljša komunikacija sa privrednicima na terenu, da im se pruži što više informacija o radu Razvojne banke FBiH, ali i budućim planovima u kojima se računa na njihovo aktivno učešće.

Također, navela je da je namjera Razvojne banke FBiH prilagođavanje koncepcije poslovanja na način da ona bude izraz realnih potreba naših privrednika, tj. realnog sektora, te da na taj način domaća privreda dobije pomoć Razvojne banke FBiH u onom obimu i načinu kako je to moguće u skladu sa modernim razvojnim bankarstvom i zakonskom regulativom.

Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj, prezentirao je sve raspoložive kreditne linije Razvojne banke FBiH uz detaljno pojašnjenje načina apliciranja i adekvatnosti pojedinih linija za određene vrste biznisa, saopćeno je iz Razvojne banke FBiH.

Izvor: fena.biz

 

Razvojna banka FBiH u Tešnju predstavila nove kreditne linije

Razvojna banka Federacije BiH predstavila je danas u Tešnju nove kreditne linije usmjerene prema firmama, poljoprivrednicima, obrtnicima i lokalnim zajednicama.

Prezentaciji, koja je održana u organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, prisustvovalo je oko 30 predstavnika i to izvozno orijentisanih firmi, obrtnika, poljoprivrednika, zadruga, općina i gradova, javnih preduzeća…

Direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj Ismar Alagić kazao je da ova agencija prati potrebe privatnog sektora i omogućava da informacije kao što su nove kreditne linije Razvojne banke FBiH dođu do onih kojima su potrebne.

– Poznato je da su u proteklom periodu korisnici sredstava Razvojne banke FBiH bile firme MADI, Koteks, JP Toplana Tešanj, te se nadamo da će se praksa dobre saradnje tešanjske privrede i Razvojne banke FBiH nastaviti i u narednom periodu – izjavio je Alagić.

Semir Fejzić, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, naveo je da je u novu godinu ova banka ušla s novim kreditnim linijama koje su prezentirane prvi put izvan Sarajeva.

– Predstavnici Razvojne banke FBiH danas su došli u Tešanj da predstave nove kreditne linije koje imaju niže kamatne stope i naknade za obradu kredita, te duže rokove otplate i grace perioda. Prateći trendove, svojim radom i zalaganjem, te strateškim planiranjem, a uz podršku Vlade FBiH, želimo doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju društvenih zajednica u Federaciji BiH. Općina Tešanj je lokalna zajednica sa velikim ekonomskim potencijalom i jedan od motora privrednog razvoja Federacije BiH, te je u interesu Razvojne banke FBiH da informacija o našim proizvodima i uslugama dođe do svih zainteresovanih subjekata i potencijalnih korisnika naših sredstava – istakao je Fejzić.

Mersiha Slipičević, v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima, navela je da je današnja posjeta rezultat opredjeljenja Uprave Banke da se poboljša komunikacija sa privrednicima na terenu, da im se pruži što više informacija o radu Razvojne banke FBiH, ali i budućim planovima u kojima se računa na njihovo aktivno učešće.

Također, navela je da je namjera Razvojne banke FBiH prilagođavanje koncepcije poslovanja na način da ona bude izraz realnih potreba naših privrednika, tj. realnog sektora, te da na taj način domaća privreda dobije pomoć Razvojne banke FBiH u onom obimu i načinu kako je to moguće u skladu sa modernim razvojnim bankarstvom i zakonskom regulativom.

Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj, prezentirao je sve raspoložive kreditne linije Razvojne banke FBiH uz detaljno pojašnjenje načina apliciranja i adekvatnosti pojedinih linija za određene vrste biznisa, saopćeno je iz Razvojne banke FBiH.

Izvor: biznis.ba

 

Razvojna banka FBiH u Tešnju predstavila nove kreditne linije

Razvojna banka Federacije BiH predstavila je u Tešnju nove kreditne linije usmjerene prema firmama, poljoprivrednicima, obrtnicima i lokalnim zajednicama.

Prezentaciji, koja je održana u organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, prisustvovalo je oko 30 predstavnika i to izvozno orijentisanih firmi, obrtnika, poljoprivrednika, zadruga, općina i gradova, javnih preduzeća…

Direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj Ismar Alagić kazao je da ova agencija prati potrebe privatnog sektora i omogućava da informacije kao što su nove kreditne linije Razvojne banke FBiH dođu do onih kojima su potrebne.

“Poznato je da su u proteklom periodu korisnici sredstava Razvojne banke FBiH bile firme MADI, Koteks, JP Toplana Tešanj, te se nadamo da će se praksa dobre saradnje tešanjske privrede i Razvojne banke FBiH nastaviti i u narednom periodu”, izjavio je Alagić.

Semir Fejzić, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, naveo je da je u novu godinu ova banka ušla s novim kreditnim linijama koje su prezentirane prvi put izvan Sarajeva.

“Predstavnici Razvojne banke FBiH danas su došli u Tešanj da predstave nove kreditne linije koje imaju niže kamatne stope i naknade za obradu kredita, te duže rokove otplate i grace perioda. Prateći trendove, svojim radom i zalaganjem, te strateškim planiranjem, a uz podršku Vlade FBiH, želimo doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju društvenih zajednica u Federaciji BiH. Općina Tešanj je lokalna zajednica sa velikim ekonomskim potencijalom i jedan od motora privrednog razvoja Federacije BiH, te je u interesu Razvojne banke FBiH da informacija o našim proizvodima i uslugama dođe do svih zainteresovanih subjekata i potencijalnih korisnika naših sredstava”, istakao je Fejzić.

Mersiha Slipičević, v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima, navela je da je ova posjeta rezultat opredjeljenja Uprave Banke da se poboljša komunikacija sa privrednicima na terenu, da im se pruži što više informacija o radu Razvojne banke FBiH, ali i budućim planovima u kojima se računa na njihovo aktivno učešće.

Također, navela je da je namjera Razvojne banke FBiH prilagođavanje koncepcije poslovanja na način da ona bude izraz realnih potreba naših privrednika, tj. realnog sektora, te da na taj način domaća privreda dobije pomoć Razvojne banke FBiH u onom obimu i načinu kako je to moguće u skladu sa modernim razvojnim bankarstvom i zakonskom regulativom.

Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj, prezentirao je sve raspoložive kreditne linije Razvojne banke FBiH uz detaljno pojašnjenje načina apliciranja i adekvatnosti pojedinih linija za određene vrste biznisa, saopćeno je iz Razvojne banke FBiH.

Izvor: poslovnenovine.ba

 

UPFBIH i Razvojna banka FBiH će zajedničkim projektima razvijati privredu FBiH

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović naglasio je problem nedostatka kvalificirane radne snage na bh. tržištu i potrebu da se jačanjem konkurentnosti privrede

Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević razgovarali su sa članovima Uprave Razvojne banke FBiH, v.d. predsjednikom Uprave Semirom Fejzićem, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj Daliborom  Milinovićem i Borislavom Trlinom, direktorom Sektora za istraživanje i razvoj o zajedničkom radu na realizaciji projekata Razvojne banke FBiH usmjerenih na podršku razvoju privrede FBiH.

„Razvojna banka FBiH je institucija koja raspolaže javnim novcem, a Udruženje poslodavaca FBiH predstavlja poslodavce, one koji stvaraju novu vrijednost i zarađuju taj javni novac. To je jedan od razloga zbog kojeg želimo blisko sarađivati sa UPFBiH, zajednički razvijati projekte i jačati konkurentnost privrede FBiH“, istaknuo je Fejzić.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović naglasio je problem nedostatka kvalificirane radne snage na bh. tržištu i potrebu da se jačanjem konkurentnosti privrede, što je moguće kroz projekte nabavke novih tehnologija, između ostalog, ojača privreda i privrednici.

„Razvojnu banku FBiH vidimo kao veoma bitan faktor u smislu provedbe ovakvih i sličnih projekata, kroz plasman povoljnih kreditnih sredstava, uz pojednostavljenje procedura i kontinuiranu mogućnost pristupa sredstvima za kompanije da, naravno uz podršku Vlade FBiH i resornih ministarstava realiziramo projekte koji će pomoći našim kompanijama u jačanju njihove konkurentnosti“, naglasio je Smailbegović.

U tom smislu dogovoreno je kreiranje novih kreditnih linija u saradnji sa Vladom FBiH i resornim ministarstvima, koje bi se realizirale putem Razvojne banke FBiH. Također će se zajednički raditi na jačanju pozicije Razvojne banke FBiH na bankarskom tržištu FBiH.

Članovi Uprave Razvojne banke FBiH predstavili su najnovije proizvode kreirane za potrebe kompanija izvoznika, mala i srednja preduzeća u segmentu kratkoročnog i dugoročnog finansiranje tekućih sredstava, kreditiranja stalnih sredstava, ali i finansiranje mikrobiznisa, finansiranje poljoprivredne proizvodnje te održavanje zapošljavanja.

Izvor: business-magazine.ba
 

Nove kreditne linije Razvojne banke

Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević razgovarali su sa članovima Uprave Razvojne banke FBiH.

– Razvojna banka FBiH je institucija koja raspolaže javnim novcem, a Udruženje poslodavaca FBiH predstavlja poslodavce, one koji stvaraju novu vrijednost i zarađuju taj javni novac. To je jedan od razloga zbog kojeg želimo blisko sarađivati sa UPFBiH, zajednički razvijati projekte i jačati konkurentnost privrede FBiH – istaknuo je v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke Semir Fejzić.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović naglasio je problem nedostatka kvalificirane radne snage na bh. tržištu i potrebu da se jačanjem konkurentnosti privrede, što je moguće kroz projekte nabavke novih tehnologija, između ostalog, ojača privreda i privrednici.

– Razvojnu banku FBiH vidimo kao veoma bitan faktor u smislu provedbe ovakvih i sličnih projekata, kroz plasman povoljnih kreditnih sredstava, uz pojednostavljenje procedura i kontinuiranu mogućnost pristupa sredstvima za kompanije da, naravno uz podršku Vlade FBiH i resornih ministarstava realiziramo projekte koji će pomoći našim kompanijama u jačanju njihove konkurentnosti – naglasio je Smailbegović

U tom smislu dogovoreno je kreiranje novih kreditnih linija u saradnji sa Vladom FBiH i resornim ministarstvima, koje bi se realizirale putem Razvojne banke FBiH. Također će se zajednički raditi na jačanju pozicije Razvojne banke FBiH na bankarskom tržištu FBiH.

Članovi Uprave Razvojne banke FBiH predstavili su najnovije proizvode kreirane za potrebe kompanija izvoznika, mala i srednja preduzeća u segmentu kratkoročnog i dugoročnog finansiranje tekućih sredstava, kreditiranja stalnih sredstava, ali i finansiranje mikrobiznisa, finansiranje poljoprivredne proizvodnje te održavanje zapošljavanja.

Izvor: biznisinfo.ba

 

Razvojna banka FBiH predstavila nove kredite Udruženju poslodavaca 

Predstavnici Udruženje poslodavaca FBiH i Razvojne banke FBiH danas su u Sarajevu održali sastanak na kojem su predstavljene nove kreditne linije te banke za preduzeća.

Direktor Udruženja Mladen Pandurević izjavio je da je povod za današnji sastanak potreba da se upoznaju s novom upravom Razvojne banke i da nastave saradnju koju imaju od ranije.

“Razgovarat ćemo o novim uslugama koje banka nudi, kao i o načinima na koji ćemo ih približiti našem članstvu”, istakao je Pandurević.

Dodao je da je Udruženje od svog osnivanja radilo s Razvojnom bankom na poboljšanju njihovih uslova kreditiranja kako bi oni bili izjednačeni s komercijalnim bankama, ili čak i povoljniji.

Vršilac dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić naveo je da je značajno imati dobru saradnju s Udruženjem poslodavaca, a da bi Banka svakako trebala biti spona između ekonomskih politika Vlade FBiH i poslovne zajednice.

“U novu godinu smo ušli s novim kreditnim linijama koje ćemo im danas predstaviti a koje imaju niže kamatne stope i naknade za obradu kredita, te duže rokove otplate i grace period”, pojasnio je Fejzić.

Naglasio je da je poseban fokus stavljen na izvoznike i poljoprivrednike za koje su pripremljene tri povoljne kreditne linije.

Izvor: poslovnenovine.ba

 

Razvojna banka FBiH predstavila nove kredite Udruženju poslodavaca 

Izvor: Poslovne novosti

 

UPFBiH i Razvojna banka FBiH će zajedničkim projektima razvijati privredu FBiH

Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević razgovarali su sa članovima Uprave Razvojne banke FBiH, v.d. predsjednikom Uprave Semirom Fejzićem, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj Daliborom  Milinovićem i Borislavom Trlinom, direktorom Sektora za istraživanje i razvoj o zajedničkom radu na realizaciji projekata Razvojne banke FBiH usmjerenih na podršku razvoju privrede FBiH.

„Razvojna banka FBiH je institucija koja raspolaže javnim novcem, a Udruženje poslodavaca FBiH predstavlja poslodavce, one koji stvaraju novu vrijednost i zarađuju taj javni novac. To je jedan od razloga zbog kojeg želimo blisko sarađivati sa UPFBiH, zajednički razvijati projekte i jačati konkurentnost privrede FBiH“, istaknuo je Fejzić.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović naglasio je problem nedostatka kvalificirane radne snage na bh. tržištu i potrebu da se jačanjem konkurentnosti privrede, što je moguće kroz projekte nabavke novih tehnologija, između ostalog, ojača privreda i privrednici.

„Razvojnu banku FBiH vidimo kao veoma bitan faktor u smislu provedbe ovakvih i sličnih projekata, kroz plasman povoljnih kreditnih sredstava, uz pojednostavljenje procedura i kontinuiranu mogućnost pristupa sredstvima za kompanije da, naravno uz podršku Vlade FBiH i resornih ministarstava realiziramo projekte koji će pomoći našim kompanijama u jačanju njihove konkurentnosti“, naglasio je Smailbegović. 

U tom smislu dogovoreno je kreiranje novih kreditnih linija u saradnji sa Vladom FBiH i resornim ministarstvima, koje bi se realizirale putem Razvojne banke FBiH. Također će se zajednički raditi na jačanju pozicije Razvojne banke FBiH na bankarskom tržištu FBiH.

Članovi Uprave Razvojne banke FBiH predstavili su najnovije proizvode kreirane za potrebe kompanija izvoznika, mala i srednja preduzeća u segmentu kratkoročnog i dugoročnog finansiranje tekućih sredstava, kreditiranja stalnih sredstava, ali i finansiranje mikrobiznisa, finansiranje poljoprivredne proizvodnje te održavanje zapošljavanja.

Izvor: magazinplus.eu

 

Razvojna banka FBiH predstavila nove kredite Udruženju poslodavaca

Predstavnici Udruženje poslodavaca FBiH i Razvojne banke FBiH danas su u Sarajevu održali sastanak na kojem su predstavljene nove kreditne linije te banke za preduzeća.

Direktor Udruženja Mladen Pandurević izjavio je da je povod za današnji sastanak potreba da se upoznaju s novom upravom Razvojne banke i da nastave saradnju koju imaju od ranije.

– Razgovarat ćemo o novim uslugama koje banka nudi, kao i o načinima na koji ćemo ih približiti našem članstvu – istakao je Pandurević.

Dodao je da je Udruženje od svog osnivanja radilo s Razvojnom bankom na poboljšanju njihovih uslova kreditiranja kako bi oni bili izjednačeni s komercijalnim bankama, ili čak i povoljniji.

Vršilac dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić naveo je da je značajno imati dobru saradnju s Udruženjem poslodavaca, a da bi Banka svakako trebala biti spona između ekonomskih politika Vlade FBiH i poslovne zajednice.

– U novu godinu smo ušli s novim kreditnim linijama koje ćemo im danas predstaviti a koje imaju niže kamatne stope i naknade za obradu kredita, te duže rokove otplate i grace period – pojasnio je Fejzić.

Naglasio je da je poseban fokus stavljen na izvoznike i poljoprivrednike za koje su pripremljene tri povoljne kreditne linije.

Izvor: dnevni-list.ba

 

Istražili smo: Kako  Razvojna banka FBIH putem kreditnih linija pomaže privredu

Žele poslovati i biti uspješni. Često im to ne polazi za rukom, jer uglavnom država otežava.

Poslodavci u FBIH, mahom su zaduženi i opterećeni administracijom koja im, iako godinama ukazuju na potrebnu njenog reguliranja, uzima I vrijeme I novac.

Da bi poslovali bolje I lakše, I makar jedan period bili rasterećeni finansijski, Razvojna banka FBIH ponudila im je nove kreditne linije. Prezentovali na sastanku sa Udruženjem poslodavaca FBIH.

Početni kapital, onima koji bi rado krenuli u biznis, uglavnom je problem.

Ranije su ekonomisti upozoravali kako su nenaplativi, loši krediti utjecali na to da su banke često i vrlo rigorozne u dodjeli kredita.

Više zarađuju na nenamjenskim kreditima, namijenjenim uglavnom stanovništvu, nego od privrede, kaže struka.

Objašnjavaju i kako je tome doprinio novi zakon o bankarstvu, koji je suzio prostor za finansiranje privrede, jer su prethodna rezervisanja visoka, a u tom kontekstu banke vode računa i o svom riziku.

No, sada privrednici imaju drugačiju šansu, finansije osigurati putem Razvojne banke FBIH.

  • Treba da bude alat Vladi FBIH za provođenje ekonomskih politika i reformi kao I poslodvacima da budu partner u novim investicijama i biznis idejama. U ovu godinu smo ušli sa novim kreditnim linijama koje želimo prezentirati rukovodstvu i one se ogledaju u tome da smo unaprijedili ponudu. Kompletan asortiman kreditnih linija smo unaprijedili, uveli smo nove, snizili smo kamatne stope, naknadu za obradu kredita koja je beznačajna, produžili smo rok otplate do 15 godina, pordužilismo grace period za određene kreditne linije čak i do 36 mjeseci sve s ciljem da se to približi poslodvacima, kazao je Semir Fazlić, v.d. direktora Razvojne banke FBIH. 

Kažu I kako su poseban fokus stavili na ionako opterećene izvoznike. Iz Udruženja polodavaca FBIH objašnjavaju kako su I ranije ukazivali na potrebu poboljšanja uvjeta kreditiranja Ili izjednačavanja s komercijalnim sektorom.

  • Mislim da je ovaj potez koji je uradila Razvojna banka da je dobar ali da ćemo naći način nakon razgovora da se poboljša. Imaju nove kreditene linije pod boljim uslovima sa nešto uproštenom procedurom. Razvojan banka treba da svoju ponudu približi ponudi komercijalnim bankama i da bude povoljnija. Siguran sam da će se to raditi da se to vrlo brzo poboljša, dodatno je objasnio Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca FBIH.

Pitali smo u Razvojnoj banci FBIH, koliko je ono što nude privredi povoljnije od onoga što nude komercijalne banke. Ovo je odgovor.

  • Razvojna banka se bavi razvojnim bankarstvom, ne bavi se komercijalnim bankarstvom.  Komercijalno je samo kreditiranje privrede jednog od segmenata, oni doprinose ostavruju od taksi, vođenja računa itd što mi ne radimo a naši proizvodi su u većem dijelu konkurentniji po osnovu ne samo kamatne stope, po osnovu rokova otplate… ono što je važno istaći da su kamatne stope fiksne na cijeli rok otplate ako je rok otplate 12, 15 godina, a kamatna stopa 2- 2,5%…ona je fiksna. Uvjeren sam da smo u mnogo čemu povoljniji od komercijalnih banaka koje ne gledamo kao konkurenciju nego mi samo vršimo svoju funkciju koju bi trebali  imati povjerenu od strane vlasnika kapitala, Vlade FBIH, kaže Semir Fazlić. 

A povoljnija sredstva trebala bi značiti bolje generalne brojke.

Više privrednika koji na tržištu ali I u svakodnevnom poslovanju nisu opterećeni finansijama I dodatnim nametima, znači više uspješnih kompanija. Na koncu I veću zaposlenost. 

Izvor: hayat.ba

Razvojna banka FBiH i UNDP o projektima za poljoprivredu

Vršitelj dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH  Semir Fejzić i v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj Dalibor Milinković, u prostorijama banke, održali su sastanak s predstavnicima UNDP-a, koje je predstavljao Ismar Ćeremida, projektni koordinator EU4Business.

UNDP s Njemačkom agencijom za razvoj (GIZ) i Međunarodnom agencijom rada (ILO) provodi projekt „Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business“ koji se financira iz EU-a i Vlade Republike Njemačke.

U planovima je da se u prvom kvartalu ove godine započne s provedbom projekta „Podrška EU konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH – EU4AGRI“, koji će financirati EU, a riječ je o podršci sektorima poljoprivrede, prehrane, turizma i ruralnog razvoja.

Budući da Razvojna banka Federacije BiH poklanja veliku pozornost podršci, poticaju i razvoju poljoprivrede i ruralnog razvoja, UNDP je banku prepoznao kao pouzdanog partnera i započeo razgovore o zajedničkoj suradnji na tome polju te je dogovoreno da se ove aktivnosti nastave zajedno s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a sve s ciljem da se napravi novi koncept iznalaženja i angažiranja novih vanjskih izvora sredstava od strane UNDP-a s partnerima.

Dogovorena su načela suradnje između ove dvije institucije koji podrazumijevaju značajna grant sredstva, dok drugi dio bi bio plasiran kao kreditna sredstva, te je u cilju što skorije operacionalizacije ovog projekta planiran zajednički sastanak UNDP-a, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Razvojne banke FBiH. Sve ove aktivnosti se vode u cilju da se iznađu nova dodatna sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: www.vecernji.ba

 

Razvojna banka FBiH i UNDP o projektima za poljoprivredu

Vršilac dužnosti Predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH Semir Fejzić i v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Dalibor Milinković dana 23.01.2020. godine, u prostorijama Banke, održali su sastanak sa predstavnicima UNDP-a koje je predstavljao Ismar Ćeremida, projektni koordinator EU4Business.

UNDP provodi sa Njemačkom Agencijom za Razvoj (GIZ) i Međunarodnom Agencijom Rada (ILO) projekt „Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business“ koji se finansira iz EU i Vlade Republike Njemačke.

U planovima je

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije