Kreditna linija za dugoročno finansiranje malih preduzeća, poduzetništva i obrta putem mikrokreditnih fondacija

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 5 godina
  • grace period do 12 mjeseci (uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa:
    -za mikrokreditnu fondaciju fiksna 2,00%*
    -za krajnje korisnika maksimalno 9,00%

Namjena:

  • finansiranje projekata mikrosektora za proizvodnju, zanatstvo, poljoprivredu, turizam i usluge

Korisnici kredita:

  • mikrokreditne fondacije

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.
* EKS=2,12% za iznos kredita 500.000,00 KM, rok otplate 5 godina uz grace period 12 mjeseci

 

27.01.2020

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

04.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga

Opširnije

31.01.2020

Osnovni elementi ugovora i okvirnih sporazuma 01.1 - 31.12.2019. godine

Opširnije

27.01.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema u Razvojnoj banci Federacije BiH za period 01.1.2020 - 31.12.2020. godine

Opširnije