Kreditna linija za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja

USLOVI KREDITNE LINIJE:

za industriju, zanatstvo i usluge:

 • rok otplate do 7 godina
 • grace period do 12 mjeseci, a u slučajevima finansiranja start-up projekata do 3 godine
 • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*

za poljoprivrednu proizvodnju:

 • rok otplate do 7 godina
 • grace period do 12 mjeseci, a u slučajevima finansiranja poljoprivredne proizvodnje ili start-up projekata do 3 godine
 • nominalna kamatna stopa 2,00% na godišnjem nivou**

Kamatna stopa za razvoj i održavanje starih zanata 2,00%.

Namjena:

 • finansiranje stalnih i tekućih sredstava uz zapošljavanje novih radnika sa evidencije nezaposlenih u službama za zapošljavanje

Iznos kredita:

Minimalni iznos kredita po jednom korisniku je 40.000,00 KM, a maksimalni 500.000,00 KM i limitiran je kako slijedi:

 • za industrijsku proizvodnju iznos od 25.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za zanatstvo i usluge iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za poljoprivrednu proizvodnju iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za održavanje starih zanata iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku

Korisnici kredita:

 • pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, kao i pravna i fizička lica koja započinju privrednu djelatnost

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50%  jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

 * Efektivna kamatna stopa (EKS) 2,64% za iznos kredita 100.000,00 KM i rok otplate 7 godina uz grace period 36 mjeseci. 

** Efektivna kamatna stopa (EKS) 2,13% za iznos kredita 100.000,00 KM i rok otplate 7 godina uz grace period 36 mjeseci.  

 

27.01.2020

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

04.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga

Opširnije

31.01.2020

Osnovni elementi ugovora i okvirnih sporazuma 01.1 - 31.12.2019. godine

Opširnije

27.01.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema u Razvojnoj banci Federacije BiH za period 01.1.2020 - 31.12.2020. godine

Opširnije