Kreditna linija za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja

USLOVI KREDITNE LINIJE:

za industriju, zanatstvo i usluge:

 • rok otplate do 7 godina
 • grace period do 12 mjeseci, a u slučajevima finansiranja start-up projekata do 3 godine
 • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*

za poljoprivrednu proizvodnju:

 • rok otplate do 7 godina
 • grace period do 12 mjeseci, a u slučajevima finansiranja poljoprivredne proizvodnje ili start-up projekata do 3 godine
 • nominalna kamatna stopa 2,00% na godišnjem nivou**

Kamatna stopa za razvoj i održavanje starih zanata 2,00%.

Namjena:

 • finansiranje stalnih i tekućih sredstava uz zapošljavanje novih radnika sa evidencije nezaposlenih u službama za zapošljavanje

Iznos kredita:

Minimalni iznos kredita po jednom korisniku je 40.000,00 KM, a maksimalni 500.000,00 KM i limitiran je kako slijedi:

 • za industrijsku proizvodnju iznos od 25.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za zanatstvo i usluge iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za poljoprivrednu proizvodnju iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za održavanje starih zanata iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku

Korisnici kredita:

 • pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, kao i pravna i fizička lica koja započinju privrednu djelatnost

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50%  jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

 * Efektivna kamatna stopa (EKS) 2,64% za iznos kredita 100.000,00 KM i rok otplate 7 godina uz grace period 36 mjeseci. 

** Efektivna kamatna stopa (EKS) 2,13% za iznos kredita 100.000,00 KM i rok otplate 7 godina uz grace period 36 mjeseci.  

 

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u 2020. godini

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe RB FBiH za 2020. godinu

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga poslovnog oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe RB FBiH u 2020. godini

Opširnije