Obavijest komitentima o obavezi usklađivanja sa novim zakonom o UPP FBiH

U cilju adekvatne primjene odredbi Zakona o unutrašnjem platnom prometu u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 48 od 24.06.2015. godine; u daljem tekstu Zakon), Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine  (u daljem tekstu Banka), ovim putem obavještava sve poslovne subjekte registrirane na području Federacije Bosne i Hercegovine koji imaju otvoren račun u Banci o sljedećem:

• U skladu sa odredbama navedenog Zakona, poslovni subjekti kod ovlaštenih organizacija mogu otvoriti sljedeće vrste računa:

  1. Račun za redovno poslovanje (poslovni subjekt može imati po jedan račun za redovno poslovanje u svakoj banci)
  2. Račune organizacijskih dijelova poslovnog subjekta, koji se registruju u skladu sa zakonom, (poslovni subjekt može imati u jednoj banci po jedan račun za svaki organizacijski dio)
  3. Račune za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom (poslovni subjekt može imati u jednoj banci više računa posebnih namjena – sredstva rezervi, sredstva solidarnosti, sredstva izdvojena po osnovu izdatih instrumenata osiguranja plaćanja i druga sredstva koja se izdvajaju na posebne račune)
  4. Račune za prikupljanje javnih prihoda.

• Ukoliko poslovni subjekt ima u bankama više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je u pisanoj formi odrediti glavni račun, na kojem ce se izvršavati nalozi za plaćanje carina i carinskih dadžbina, posebnih poreza-trošarina, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i drugih poreza po posebnim propisima, nalozi za plaćanje doprinosa iz plata i na plate, nalozi za ostale javne prihode po posebnim propisima, nalozi za prisilnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, te nalozi za izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava i voditi evidencija o neizvršenim nalozima za plaćanje. Glavni račun poslovnog subjekta se otvara po pravilu u sjedištu poslovnog subjekta kod ovlaštenih organizacija.

• Shodno odredbama navedenog Zakona, poslovni subjekti mogu u jednoj banci imati samo jedan račun za redovno poslovanje i po jedan račun za svaki organizacioni dio poslovnog subjekta koji se registrira u skladu sa zakonom. Poslovni subjekt može imati više otvorenih računa za posebne namjene u bankama u skladu sa potrebama, odnosno propisima (čija namjena je utvrđena zakonom ili drugim propisom sukladno zakonu: sredstva rezervi, sredstva depozita, izdvojena sredstva za posebne namjene, sredstva solidarnosti, sredstva za opremu organa uprave, sredstva za investicije, sredstva izdvojena po osnovi izdatih instrumenata osiguranja plaćanja i druga sredstva koja se izdvajaju na posebne račune).

Ljubazno Vas molimo da što prije, a najkasnije do 16.10.2015. godine, račun otvoren kod Banke, odredite kao glavni račun ili račun za redovno poslovanje, te kontaktirate službu platnog prometa u zemlji i dogovorite predaju popunjene i potpisane Izjave, koju možete preuzeti ovdje.

U slučaju izostanka povratne informacije s Vaše strane Banka će samostalno (na osnovu dostupnih informacija i dokumentacije) definisati račun kao račun za redovno poslovanje.

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u 2020. godini

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe RB FBiH za 2020. godinu

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga poslovnog oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe RB FBiH u 2020. godini

Opširnije