Obavijest komitentima o obavezi usklađivanja sa novim zakonom o UPP FBiH

U cilju adekvatne primjene odredbi Zakona o unutrašnjem platnom prometu u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 48 od 24.06.2015. godine; u daljem tekstu Zakon), Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine  (u daljem tekstu Banka), ovim putem obavještava sve poslovne subjekte registrirane na području Federacije Bosne i Hercegovine koji imaju otvoren račun u Banci o sljedećem:

• U skladu sa odredbama navedenog Zakona, poslovni subjekti kod ovlaštenih organizacija mogu otvoriti sljedeće vrste računa:

  1. Račun za redovno poslovanje (poslovni subjekt može imati po jedan račun za redovno poslovanje u svakoj banci)
  2. Račune organizacijskih dijelova poslovnog subjekta, koji se registruju u skladu sa zakonom, (poslovni subjekt može imati u jednoj banci po jedan račun za svaki organizacijski dio)
  3. Račune za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom (poslovni subjekt može imati u jednoj banci više računa posebnih namjena – sredstva rezervi, sredstva solidarnosti, sredstva izdvojena po osnovu izdatih instrumenata osiguranja plaćanja i druga sredstva koja se izdvajaju na posebne račune)
  4. Račune za prikupljanje javnih prihoda.

• Ukoliko poslovni subjekt ima u bankama više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je u pisanoj formi odrediti glavni račun, na kojem ce se izvršavati nalozi za plaćanje carina i carinskih dadžbina, posebnih poreza-trošarina, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i drugih poreza po posebnim propisima, nalozi za plaćanje doprinosa iz plata i na plate, nalozi za ostale javne prihode po posebnim propisima, nalozi za prisilnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, te nalozi za izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava i voditi evidencija o neizvršenim nalozima za plaćanje. Glavni račun poslovnog subjekta se otvara po pravilu u sjedištu poslovnog subjekta kod ovlaštenih organizacija.

• Shodno odredbama navedenog Zakona, poslovni subjekti mogu u jednoj banci imati samo jedan račun za redovno poslovanje i po jedan račun za svaki organizacioni dio poslovnog subjekta koji se registrira u skladu sa zakonom. Poslovni subjekt može imati više otvorenih računa za posebne namjene u bankama u skladu sa potrebama, odnosno propisima (čija namjena je utvrđena zakonom ili drugim propisom sukladno zakonu: sredstva rezervi, sredstva depozita, izdvojena sredstva za posebne namjene, sredstva solidarnosti, sredstva za opremu organa uprave, sredstva za investicije, sredstva izdvojena po osnovi izdatih instrumenata osiguranja plaćanja i druga sredstva koja se izdvajaju na posebne račune).

Ljubazno Vas molimo da što prije, a najkasnije do 16.10.2015. godine, račun otvoren kod Banke, odredite kao glavni račun ili račun za redovno poslovanje, te kontaktirate službu platnog prometa u zemlji i dogovorite predaju popunjene i potpisane Izjave, koju možete preuzeti ovdje.

U slučaju izostanka povratne informacije s Vaše strane Banka će samostalno (na osnovu dostupnih informacija i dokumentacije) definisati račun kao račun za redovno poslovanje.

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije