Platni promet i dokumentarno poslovanje

Razvojna banka Federacije BiH u okviru svog poslovanja, korisnicima kreditnih sredstava pruža usluge platnog prometa, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

S.W.I.F.T. cod banke je IBBHBA22.

Platni promet u zemlji

U okviru platnog prometa u zemlji Banka obavlja unutarbankarske i međubankarske transakcije.

Uslovi za otvaranje računa:

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za otvaranje računa.

Usluge vođenja računa i obavljanja platnog prometa definisane su važećom Odlukom o tarifi naknada za izvršene usluge Razvojne banke Federacije BiH.

Platni promet sa inostranstvom

RB FBiH obavlja usluge platnog prometa sa inostranstvom za potrebe svojih klijenata po svim osnovama i sa svim zemljama svijeta.

Plaćanje prema inostranstvu (nostro doznaka)

Klijentima je potrebna sljedeća dokumentacija za plaćanje prema inostranstvu:

  • Obrazac za plaćanje u inostranstvo (nalog 1450) popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog lica
  • Faktura, ugovor ili drugi dokument iz kojeg se može utvrditi obaveza plaćanja roba ili usluga

Prilivi iz inostranstva (loro doznaka)

Banka za klijenta vrši naplatu iz inostranstva poštivajući datum valute naznačen na S.W.I.F.T. poruci prispijeća deviznog priliva, uz praksu obavještavanja klijenta putem fax-a.

Usluge korištenja elektronskog bankarstva

Usluga elektronskog bankarstva - RBFBiH.net,  je informacijska usluga Banke koja Vama, kao komitentu  naše Banke,  omogućava obavljanje transakcija i pregled stanja računa uz brži, kvalitetniji, jeftiniji  i sigurniji način poslovanja.
Mogućnosti koje vam pruža usluga elektronskog bankarstva -RBFBiH.net su:
·    uvid u stanje računa,
·    pregled promjena i izvoda na KM i deviznim računima,
·    usluge plaćanja u zemlji i inostranstvu,
·    prijem i slanje opštih poruka.

Kako postati korisnik usluge elektronskog bankarstva -RBFBiH.net?

Korisnik RBFBiH.net usluge može biti pravno i fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnosti koje u Banci ima otvoren transakcijski račun i koje je osiguralo minimalne tehničke uvjete potrebne za pristup sistemu, što podrazumijeva računar i pristup Internetu.

Korisnik usluge elektronskog bankarstva RBFBiH.net možete postati na veoma jednostavan način:
·    dolaskom u Banku i prezentiranjem jednog od identifikacijskih dokumenata (osobna iskaznica/lična karta, putovnica/pasoš ili vozačka dozvola),
·    popunjavanjem Zahtjeva za korištenje usluge elektronskog bankarstva - RBFBiH.net
·    potpisivanjem Ugovora o pružanju usluge elektronskog bankarstva -RBFBIH.net
·    potpisivanjem potvrde o preuzetom sredstvu identifikacije  koji vam dodjeljuje Banka.

Zahtjev za korištenje usluge elektronskog bankarstva- RBFBIH.net

Garancije i akreditivi

RB FBiH vrši usluge izdavanja garancija kako u zemlji tako i prema inostranstvu, otvaranje nostro dokumentarnih akreditiva i  praćenja naplate loro dokumentarnih akreditiva otvorenih u korist klijenata Banke.

Procedura obrade zahtjeva za izdavanje garancije/akreditiva je identična proceduri odobravanja kredita.

Po navedenim poslovima RB FBiH  obračunava naknade u skladu sa  važećom Odlukom o tarifi naknada za izvršene usluge Razvojne banke Federacije BiH.

Obrasci potrebne za  izdavanja i prolongaciju garancija i dokumentarnih akreditiva:

22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

15.04.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

02.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke promotivnog materijala s logom Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

21.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe

Opširnije

20.05.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga elektronskog bankarstva

Opširnije